PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE

PORADNIE

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Związany z neurochirurgią od 1998 roku, kiedy rozpoczął działalność naukową, a następnie, pozostając stypendystą Ministra Zdrowia, Studia Indywidualne w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukację kontynuował na Studiach Doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ w Krakowie (2002-2006). Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w Krakowie (2003-2010) brał udział w licznych szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe (w tym w Polsce, USA, Niemczech, Francji). Odbył roczne stypendium naukowo-kliniczne z zakresu neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA.

Łącząc pracę zawodową z naukową, przeprowadza miesięcznie kilkadziesiąt zabiegów operacyjnych jednocześnie uczestnicząc w licznych projektach naukowo-badawczych. Jest autorem lub współautorem blisko stu publikacji i doniesień. Jego prace z zakresu mechanizmów działania stymulacji głębokiej mózgu były nagradzane na krajowych i zagranicznych konferencjach i zostały opublikowane w czasopismach Nature Medicine i Nature Neuroscience.

Międzynarodowy konsultant, nauczyciel i wykładowca w zakresie neurochirurgii czynnościowej i onkologicznej z zastosowaniem mapowania czynnościowego. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie stymulacji głebokiej mózgu, stymulacji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, dokanałowego leczenia baklofenem za pomocą pomp oraz resekcji guzów glejowych mózgu w okolicach elokwentnych prowadzonych z wybudzeniem śródoperacyjnym i monitorowaniem elektrofizjologicznym funkcji mowy, ruchu, wzroku, słuchu i czucia dotyku (łącznie ponad tysiąc przeprowadzonych tego typu zabiegów).

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

300

Kwalifikacja do zabiegu neurochirurgicznego

300

Kwalifikacja do zabiegu DBS/VNS

300

Programowanie stymulatora DBS/VNS

500


Zdjęcie Mateusz Pawłowski

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zabiegach z kręgu neuroonkologii, chirurgii kręgosłupa oraz wodogłowia. Wiedzę i umiejętności doskonalił w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych. 

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

200

Kwalifikacja do zabiegu neurochirurgicznej

200

Wizyta kontrolna po zabiegu chirurgii 1-dnia

100


Zdjęcie Dariusz Szarek

dr n. med Dariusz Szarek

specjalista neurochirurgii

• absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 2004
• Absolwent studiów podyplomowych z zakresu biomateriałów Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2005
• dr nauk medycznych od 2010
• specjalista neurochirurg od 2012

Szkolenie specjalizacyjne odbył w latach 2006-2012 pracując w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Oddziale Neurochirurgii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im T. Marciniaka we Wrocławiu gdzie aktualnie pracuje od 2013 roku na stanowisku zastępcy ordynatora.

Od momentu zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i rozpoczęcia pracy samodzielnego neurochirurga skupia się na rozwoju w technikach operacyjnego leczenia schorzeń naczyniowych mózgu oraz zaawansowanych nowotworów układu nerwowego.

Celem poszerzania wiedzy medycznej, poza kursami doskonalącymi, stale poszerza swoje umiejętności korzystając z wiedzy innych neurochirurgów poprzez odbywanie staży w miedzynarodowych ośrodkach:

• Szpital Uniwersytecki, Helsinki, Finlandia
• Szpital Uniwersytecki, Kopenhaga, Dania
• Wojskowy Szpital Uniwersytecki, Praga, Czechy
• Szpital Uniwersytecki, Zurich, Szwajcaria
• Szpital Uniwersytecki, Monpelier, Francja
• Szpital Taishinkai, Sapporo, Japonia

Staże te obejmowały leczenie tętniaków, naczyniaków tętniczo-żylnych, przetok oponowych oraz wykonywanie by-pass’ów tętnic mózgu stosowanych w takich schorzeniach jak choroba moya-moya, „nieoperacyjne” tętniaki i guzy mózgu oraz miażdżyca tętnic dogłowowych. W chirurgii tych schorzeń aktualnie preferuję superprecyzyjne preparowanie wzorując się na doświadczeniach neurochirurgów japońskich gdzie wykorzystują zaprojektowane przez tych lekarzy mikronarzędzia. Ponadto jest zwolennikiem wykorzystywania neuromonitoringu oraz angiografii śróoperacyjnej dla podniesienia skuteczności oraz redukcji ryzyka tych operacji.

Drugim kierunkiem rozwoj są techniki operacyjne wspomagające chirurgię guzów mózgu. W metodach tych skupia się na zastosowaniu neuromonitoringu, wybudzeń śródoperacyjnych, czynnościowych badań  MR oraz traktografii MR.

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

300

Kwalifikacja do zabiegu neurochirurgicznego

300


Zdjęcie Monika Stomal-Słowińska

dr n. med. Monika Stomal-Słowińska

specjalista neurochirurgii

Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska to absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – studia ukończyła w 1998 roku. W trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii zdobywała wiedzę i doskonaliła umiejętności poprzez udział w szeregu zagranicznych szkoleń i kursów. Między innymi, uczyła się w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii (Londyn). W 2012 roku na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach przyznano jej stopień naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę z dziedziny neurochirurgii. W 2015 roku przystąpiła do obrony pracy doktorskiej z neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku ukończyła studia na kierunku Medycyna Estetyczna w Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, zaś rok później – powiązany z nim kierunek Medycyna Przeciwstarzeniowa (Anti-Aging) w Międzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie, szkole pod auspicjami Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE).

Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie neurochirurgii – jest związana z tą dziedziną od czasu skończenia studiów.

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

300

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Związany z neurochirurgią od 1998 roku, kiedy rozpoczął działalność naukową, a następnie, pozostając stypendystą Ministra Zdrowia, Studia Indywidualne w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukację kontynuował na Studiach Doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ w Krakowie (2002-2006). Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w Krakowie (2003-2010) brał udział w licznych szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe (w tym w Polsce, USA, Niemczech, Francji). Odbył roczne stypendium naukowo-kliniczne z zakresu neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA.

Łącząc pracę zawodową z naukową, przeprowadza miesięcznie kilkadziesiąt zabiegów operacyjnych jednocześnie uczestnicząc w licznych projektach naukowo-badawczych. Jest autorem lub współautorem blisko stu publikacji i doniesień. Jego prace z zakresu mechanizmów działania stymulacji głębokiej mózgu były nagradzane na krajowych i zagranicznych konferencjach i zostały opublikowane w czasopismach Nature Medicine i Nature Neuroscience.

Międzynarodowy konsultant, nauczyciel i wykładowca w zakresie neurochirurgii czynnościowej i onkologicznej z zastosowaniem mapowania czynnościowego. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie stymulacji głebokiej mózgu, stymulacji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, dokanałowego leczenia baklofenem za pomocą pomp oraz resekcji guzów glejowych mózgu w okolicach elokwentnych prowadzonych z wybudzeniem śródoperacyjnym i monitorowaniem elektrofizjologicznym funkcji mowy, ruchu, wzroku, słuchu i czucia dotyku (łącznie ponad tysiąc przeprowadzonych tego typu zabiegów).

Gdańsk

Kontakt:

Hala Leszka Blanika, ul. Kazimierza Górskiego 1, wejście od ul. Czyżewskiego.
Tel.: +48 720 807 727

Bielsko-Biała

Kontakt:

Szpital św. Łukasza, ul. Bystrzańska 94B
Tel.: +48 338 199 510


Zdjęcie Mateusz Pawłowski

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zabiegach z kręgu neuroonkologii, chirurgii kręgosłupa oraz wodogłowia. Wiedzę i umiejętności doskonalił w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych. 

Wrocław

Kontakt:

OVO Medical, Podwale 83 lokal 6, Krzyki.
Tel.: +48 717 387 575


Zdjęcie Dariusz Szarek

dr n. med Dariusz Szarek

specjalista neurochirurgii

• absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 2004
• Absolwent studiów podyplomowych z zakresu biomateriałów Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2005
• dr nauk medycznych od 2010
• specjalista neurochirurg od 2012

Szkolenie specjalizacyjne odbył w latach 2006-2012 pracując w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Oddziale Neurochirurgii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im T. Marciniaka we Wrocławiu gdzie aktualnie pracuje od 2013 roku na stanowisku zastępcy ordynatora.

Od momentu zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i rozpoczęcia pracy samodzielnego neurochirurga skupia się na rozwoju w technikach operacyjnego leczenia schorzeń naczyniowych mózgu oraz zaawansowanych nowotworów układu nerwowego.

Celem poszerzania wiedzy medycznej, poza kursami doskonalącymi, stale poszerza swoje umiejętności korzystając z wiedzy innych neurochirurgów poprzez odbywanie staży w miedzynarodowych ośrodkach:

• Szpital Uniwersytecki, Helsinki, Finlandia
• Szpital Uniwersytecki, Kopenhaga, Dania
• Wojskowy Szpital Uniwersytecki, Praga, Czechy
• Szpital Uniwersytecki, Zurich, Szwajcaria
• Szpital Uniwersytecki, Monpelier, Francja
• Szpital Taishinkai, Sapporo, Japonia

Staże te obejmowały leczenie tętniaków, naczyniaków tętniczo-żylnych, przetok oponowych oraz wykonywanie by-pass’ów tętnic mózgu stosowanych w takich schorzeniach jak choroba moya-moya, „nieoperacyjne” tętniaki i guzy mózgu oraz miażdżyca tętnic dogłowowych. W chirurgii tych schorzeń aktualnie preferuję superprecyzyjne preparowanie wzorując się na doświadczeniach neurochirurgów japońskich gdzie wykorzystują zaprojektowane przez tych lekarzy mikronarzędzia. Ponadto jest zwolennikiem wykorzystywania neuromonitoringu oraz angiografii śróoperacyjnej dla podniesienia skuteczności oraz redukcji ryzyka tych operacji.

Drugim kierunkiem rozwoj są techniki operacyjne wspomagające chirurgię guzów mózgu. W metodach tych skupia się na zastosowaniu neuromonitoringu, wybudzeń śródoperacyjnych, czynnościowych badań  MR oraz traktografii MR.

Wrocław

Kontakt:

Biuro Medicus, Pl. Strzelecki 24
Tel.: +48 713 472 100

ORAZ

Physioteam, ul. Trwała 7 (wejście od ul. Radosnej)
Tel.: +48 509 098 871

Ikona Osoby

lek. Marcin Zbiegieni

okulista

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

300

Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy

200

Badanie ostrości wzroku

100

Pole widzenia

100

Konsultacja + OCT

400


Ikona Osoby

dr n. med. Olga Domańska

specjalista chorób oczu

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

300

Kwalifikacja do zabiegu usunięcia zaćmy

200

Badanie ostrości wzroku

100

Pole widzenia

100

Konsultacja + OCT

400

Konsultacja + USG

400

Konsultacja + USG + OCT

450

Kapsulotomia laserowa YAG

400

Irydotomia laserowa YAG

400

Ikona Osoby

lek. Maja Sakowska

specjalista neurologii

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

200

Zdjęcie Piotr Sokół

lek. Piotr Sokół

specjalista chirurgii dziecięcej

Lekarz Piotr Sokół  ukończył w 2003 roku studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie odbywał staż podyplomowy i rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim. Specjalizację z chirurgii dziecięcej pod kierunkiem dra Krzysztofa Jarmusza rozpoczął w Klinice Chirurgii, Traumatologii  i  Urologii Dziecięcej w Poznaniu, a tytuł specjalisty w zakresie Chirurgii Dziecięcej uzyskał w 2012 roku.

Ciągle rozwija się i szkoli zawodowo, a w pracy stosuje najnowsze metody, aby leczyć swoich pacjentów na najwyższym poziomie.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, European Burn Assotiation, European Club for Pediatric Burns, bierze także aktywny udział w warsztatach, kursach, zjazdach oraz sympozjach naukowych.

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

250

Kwalifikacja do zabiegu ch. dziecięcej

200

Zdjęcie Radosław Lebiedziński

dr n. med. Radosław Lebiedziński

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Asystent Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej CKD UM w Łodzi. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na którym uzyskał również tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Zawodowo zajmuje się ortopedią dzieci i dorosłych. Wykonał kilka tysięcy procedur z zastosowaniem artroskopu głównie w obrębie stawu kolanowego i barku, ale także łokcia, biodra i stawu skokowego.  Specjalizuje się w ortopedii stopy. Zwolennik leczenia oszczędzającego w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w leczeniu z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego, specjalizuje się także w diagnostyce ultrasonograficznej dysplazji stawów biodrowych.

Uczestnik licznych kursów w Polsce i za granicą. Od 5 lat pod kierownictwem prof. Syndera i prof. Grzegorzewskiego prowadzi program leczenia niestabilności stawu rzepkowo-udowego (zwichnięć rzepki). Uwielbia muzykę. Dużo czyta. Uprawia kolarstwo szosowe.

Zakres świadczeń:

Konsultacja ortopedyczna

200

USG bioderek u niemowląt

200

Zdjęcie Piotr Sokół

lek. Piotr Sokół

specjalista chirurgii dziecięcej

Lekarz Piotr Sokół  ukończył w 2003 roku studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie odbywał staż podyplomowy i rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim. Specjalizację z chirurgii dziecięcej pod kierunkiem dra Krzysztofa Jarmusza rozpoczął w Klinice Chirurgii, Traumatologii  i  Urologii Dziecięcej w Poznaniu, a tytuł specjalisty w zakresie Chirurgii Dziecięcej uzyskał w 2012 roku.

Ciągle rozwija się i szkoli zawodowo, a w pracy stosuje najnowsze metody, aby leczyć swoich pacjentów na najwyższym poziomie.

Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, European Burn Assotiation, European Club for Pediatric Burns, bierze także aktywny udział w warsztatach, kursach, zjazdach oraz sympozjach naukowych.

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

250

Kwalifikacja do zabiegu ch. ogólnej

200


Ikona Osoby

dr n. med. Grzegorz Bielaczyc

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Zajmuje się m.in. chorobami tarczycy, jelita grubego i żołądka, czerniaka złośliwego skóry oraz raka piersi.

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

250

Kwalifikacja do zabiegu ch. ogólnej

200

dr hab. n. med. Agata Gajos

specjalista neurologii

Adiunkt Kliniki Chorób Układu Pozapiramidowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

15 lat doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Parkinsona, m.in.:
• wczesna diagnostyka
• leczenie wczesnej i zaawansowanej choroby Parkinsona
• kwalifikacja do leczenia metodą głębokiej stymulacji mózgu (DBS) i prowadzenia pacjentów ze wszczepionym stymulatorem (programowanie)
• leczenie iniekcjami i wlewami apomorfiny
• diagnostyka i leczenie atypowych parkinsonizmów i innych zespołów parkinsonowych
• diagnostyka i leczenie drżenia, dystoni, tików, mioktonii i innych ruchów mimowolnych
• diagnostyka i leczenie zespołu niespokojnych nóg (RLS)
• diagnostyka i leczenie bólów głowy

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna

400

Kwalifikacja do zabiegu DBS

400

Programowanie stymulatora DBS

400

mgr Bartosz Pańczyszak

fizjoterapeuta

Kierownik zakładu rehabilitacji szpitala Vital Medic.

Zakres świadczeń:

Konsultacja fizjoterapeutyczna

150

Zdjęcie Olga Milczarek

dr n. med. Olga Milczarek

specjalista neurologii i neurologii dziecięcej

Adiunkt Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, aktywny pracownik naukowo – dydaktyczny. Ukończyła specjalizację z neurologii w roku 2013. Staż specjalizacyjny z zakresu neurologii dziecięcej zrealizowała w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, a egzamin specjalizacyjny z zakresu neurologii dziecięcej złożyła w listopadzie 2021. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami neurochirurgicznymi w całej Polsce jako neurofizjolog śródoperacyjny. Zajmuje się również neurochirurgią czynnościową (implantowanie stymulatorów nerwu błędnego, leczenie operacyjne padaczki, wykorzystanie głębokiej stymulacji mózgu -DBS). W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG – interpretuje badania dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka licznych publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej i neuropsychologii. Autorka wielu doniesień zjazdowych z konferencji krajowych i międzynarodowych. W obszarze zainteresowań znajduje się przede wszystkim leczenie padaczki, w tym lekoopornej u dzieci i dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych zdobyczy medycyny, w tym diety ketogennej i CBD, diagnoza zaburzeń rozwoju mowy, zaburzeń zachowania, problemów neurorozowjowych, leczenie skutków encefalopatii, urazów czaszkowo – mózgowych i bólów głowy.

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna (pierwszorazowa)

400

Konsultacja specjalistyczna (kolejna)

350

Zdjęcie Krzysztof Kucia

Prof. dr hab. n. med i n. o zdr. Krzysztof Kucia

specjalista psychiatrii

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia jest specjalistą z zakresu psychiatrii, na co dzień pełni funkcję Kierownika Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W strukturze Uczelni sprawował funkcję w ramach Komisji Wyborczych, aktualnie jest zastępcą przewodniczącego Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

Dotychczas prowadzone badania naukowe przez prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztofa Kucię skupione były na płaszczyźnie klinicznej, jak i interdyscyplinarnej. W tej pierwszej zainteresowania neuromodulacją najpierw dotyczyły problematyki związanej z terapią elektrowstrząsami, a z biegiem czasu skupiły się na stymulacji nerwu błędnego w leczeniu lekoopornej depresji. Prace interdyscyplinarne, które prowadzone były we współpracy z zespołem Katedry Farmakologii WNMK, a później Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej WNMK zostały poświęcone szeroko rozumianej roli układu immunologicznego w rozwoju chorób psychicznych, rozbudowując je z upływem czasu o udział neurotrofin, białek ostrej fazy czy układu glutaminergicznego. Liczne osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej były przedmiotem indywidualnych lub zespołowych nagród uznaniowych JM Rektora SUM w Katowicach. Prof. dr hab. n med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia jest recenzentem artykułów w czasopismach naukowych zarówno międzynarodowych, jak i polskich. Jest również cenionym wykładowcą i popularyzatorem nauki.

Zakres świadczeń:

Konsultacja specjalistyczna (pierwszorazowa)

800

Konsultacja specjalistyczna (kolejna)

500

Ikona Osoby

dr n. med. Grzegorz Bielaczyc

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Zajmuje się m.in. chorobami tarczycy, jelita grubego i żołądka, czerniaka złośliwego skóry oraz raka piersi.

Zakres świadczeń

• Konsultacja onkologiczna

DIAGNOSTYKA

Zakres świadczeń:

Pole widzenia

100

OCT 1 oko

150

OCT 2 oczu

250

USG 1 oko

150

USG 2 oczu

250

Kapsulotomia laserowa YAG

400

Irydotomia laserowa YAG

400

Zakres świadczeń:

USG jamy brzusznej

200

USG tarczycy

150

USG piersi

250

USG bioderek u niemowląt

200

UDP (doppler) tętnic szyjnych i kręgowych

250

TCD transkranialne tętnic wenątrzczaszkowych

200

UDP (doppler) + TCD

350

UDP (doppler) tętnic kończyn dolnych

300

Zakres świadczeń:

Badanie EEG

400

Badanie wideo-EEG:

• Badanie standardowe

3000

obserwacja przez 12 godzin

• Kontynuacja badania standardowego

400

każda kolejna godzina

KONTAKT

ZOSTAW WIADOMOŚĆ

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

Pole do wpisania imienia i nazwiska
Pole do wpisania adresu email
Pole do wpisania wiadomości.