Neurochirurgia

CHOROBY NEURODEGENERACYJNE

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE

Kompleksowe i skoordynowane leczenie chorób neurodegeneracyjnych odbywa się w Centrum Leczenia Chorób Neurodegeneracyjnych, w ramach którego zapewniamy:
• Konsultacje specjalistyczne – pierwszorazowe, w celu rozpoznania choroby
• Badania diagnostyczne, odpowiednie dla wstępnego rozpoznania choroby
• Kwalifikację do leczenia zabiegowego
• Optymalnie dobrany zabieg operacyjny z użyciem najnowocześniejszych technologii planowania i wykonywania zabiegu
• Indywidualnie projektowaną rehabilitacje neurologiczną około i pooperacyjną
• Konsultacje monitorujące w celu dalszej kontroli i kontynuacji leczenia

Diagnostyka przedoperacyjna
Proces oceny kwalifikacji pacjenta do zabiegu DBS w leczeniu chorób: Parkinsona, Huntingtona, dystonii, drżeń i innych chorobach neurodegeneracyjnych rozpoczyna się od konsultacji specjalistycznej przeprowadzonej przez dr hab. n. med. Agatę Gajos, specjalistę neurologii w ramach Poradni Leczenia Chorób Neurodegeneracyjnych w szpitalu Vital Medic w Kluczborku. W dalszym części proces kwalifikacji do zabiegu jest wieloetapowy, gdyż biorą w nim udział dodatkowo specjaliści w zakresie: neurochirurgii, neuropsychologii, psychiatrii.

Postępowanie pooperacyjne

Pacjenci po wszczepieniu stymulatorów głębokich struktur mózgu – DBS, wymagają regularnych kontroli celem monitorowania i leczenia choroby oraz właściwego programowania pracy stymulatora, które są przeprowadzane przez dr hab. n. med. Agatę Gajos, specjalistę neurologii, ramach Poradni Leczenia Chorób Neurodegeneracyjnych w szpitalu Vital Medic w Kluczborku lub w Łodzi.

W okresie pooperacyjnym, w trakcie pobytu w szpitalu Vital Medic, pacjent będzie objęty specjalistyczną rehabilitacją leczniczą, która może być kontynuowana po wypisaniu pacjenta z oddziału neurochirurgii, w ramach oferowanych pakietów rehabilitacyjnych: ambulatoryjnych lub rehabilitacji neurologicznej połączonej z dalszym pobytem w naszym szpitalu lub hotelu. 

ZABIEGI

Wpływ DBS na objawy choroby Huntingtona był analizowany w ponad dwudziestu opublikowanych pracach naukowych, w związku z tym dostępnych jest znacznie mniej informacji na temat skuteczności terapii głęboką stymulacją mózgu w tym schorzeniu, niż w przypadku choroby Parkinsona, dystonii czy drżenia. Choroba Huntingtona nie jest jeszcze w Polsce wskazaniem rejestracyjnym do terapii DBS. Badania naukowe i obserwacje kliniczne wskazują, że pacjenci leczeni DBS mogą uzyskać satysfakcjonującą poprawę jakości życia. Największe korzyści z terapii głęboką stymulacją mózgu odnoszą chorzy ze znacznie nasilonymi ruchami pląsawiczymi (u których wyczerpane zostały możliwości leczenia farmakologicznego, w tym tetrabenazyną) jednocześnie nieprezentujący istotnego pogorszenia funkcji poznawczych i objawów psychotycznych (zawsze konieczna jest ocena psychiatryczna i psychologiczna). U pacjentów z chorobą Huntingtona leczonych DBS, poza ruchami pląsawiczymi, może zmniejszyć się także nasilenie ruchów dystonicznych i zmniejszyć nasilenie zaburzeń chodu.

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość bezprzewodowego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć w tym czasie kilku zabiegów wymiany stymulatora nieładowalnego.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

DBS w chorobie Parkinsona jest najważniejszym postępem terapeutycznym od czasu zastosowania lewodopy. Podobnie jak lewodopa jest jedynie leczeniem objawowym, czyli nie spowalnia przebiegu i nie doprowadza do jej wyleczenia, jednakże jakość życia i sprawność pacjentów istotnie się poprawia.

Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskują pacjenci ze spowolnieniem ruchowym (bradykinezją), w tym spowolnieniem chodu oraz sztywnością. U niektórych chorych (ale nie w każdym przypadku) można uzyskać znaczne zmniejszenie nasilenia drżenia. DBS zwyczaj nie eliminuje zaburzeń równowagi, problemów z połykaniem, zaburzeń mowy oraz zamrożenia chodu (freezing). Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu umożliwia zmniejszenie dawek leków przeciwparkinsonowskich i związanych z nimi objawów niepożądanych. Do terapii kwalifikowani są pacjenci, w przypadku których objawy ruchowe choroby Parkinsona występują od przynajmniej pięciu lat. Jest to czas potrzebny do uniknięcia błędnego rozpoznania choroby Parkinsona i niewłaściwej kwalifikacji chorych z innymi przyczynami parkinsonizmu (terapia DBS w tych schorzeniach jest nieskuteczna).

Najlepszymi kandydatami do terapii DBS w chorobie Parkinsona są pacjenci z:
• objawami choroby Parkinsona przeszkadzającymi w codziennych czynnościach
 u których wyczerpane zostały możliwości terapii lekami doustnymi
• z fluktuacjami ruchowymi, czyli zmiennym nasileniem objawów choroby Parkinsona zależnym od działania lewodopy
• z uciążliwymi dyskinezami (czyli szybkimi ruchami mimowolnymi przypominającymi taniec, z niekontrolowanym „wyrzucaniem kończyn”).   

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość bezprzewodowego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć w tym czasie kilku zabiegów wymiany stymulatora nieładowalnego.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

Głęboka stymulacja mózgu DBS jest uważna za najskuteczniejszą terapię w leczeniu uogólnionych dystonii, w przypadku których:
• poza ruchami dystonicznymi nie występują żadne inne objawy neurologiczne, przyczyna dystonii jest nieznana (wykluczone jest uszkodzenie struktury mózgu badaniem rezonansu magnetycznego)
• znane jest podłoże genetyczne: DYT1/DYT-TOR1A, DYT6/DYT-THAP1

Terapię DBS należy rozważyć u dzieci z uporczywą dystonią, kiedy występuje ryzyko deformacji szkieletu, zaburzonego wzrostu kości (DBS może temu procesowi zapobiec, ale nie go odwrócić).

Leczenie DBS może istotnie zmniejszyć nasilenie objawów:
• w przypadku dystonii szyjnej (kręcz karku) u dorosłych, jeśli terapia lekami doustnymi i iniekcjami toksyny botulinowej jest nieskuteczna
• u chorych z późnymi przetrwałymi dyskinezami spowodowanymi przyjmowaniem (przede wszystkim) leków antypsychotycznych (neuroleptyków)

Terapia DBS zazwyczaj nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów w przypadku ruchów dystonicznych spowodowanych mózgowym porażeniem dziecięcym.

Leczenie dystonii przy pomocy DBS niezależnie od wskazania ma charakter jedynie objawowy.  Ruchy dystoniczne mogą reagować wolniej na stymulację niż inne zaburzenia ruchowe. Uzyskanie maksymalnych korzyści może potrwać do 3-12 miesięcy.

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość indukcyjnego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć kolejnej operacji w celu wymiany nieładowalnej baterii stymulatora.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

Głównymi przyczynami drżenia, będącymi wskazaniem do DBS są: drżenie samoistne i drżeniowa postać choroba Parkinsona (taka w której dominuje drżenie, a pozostałe objawy występują w znacznie mniejszym nasileniu). Głęboką stymulację mózgu można również zastosować jako formę terapii objawowej, w innych postaciach drżenia np. w przypadku drżenia kinetycznego w przebiegu stwardnienia rozsianego czy drżenia czerwiennego (drżenie Holmes’a). DBS stosowana jest u pacjentów, w przypadku których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego. Istotą tej terapii jest całkowite wyeliminowanie drżenia bądź znaczna redukcja jego amplitudy (nie zawsze jest możliwe całkowite ustąpienie drżenia) poprawiająca codzienne funkcjonowanie, wykonywanie czynności wymagających precyzji ruchu oraz uzyskanie większego komfortu w życiu społecznym i towarzyskim. Efekt terapeutyczny utrzymuje się wtedy, kiedy włączony jest generator impulsów stymulatora. Z implantacją DBS związane jest niewielkie (<15%) ryzyko wystąpienia zaburzeń mowy (dyzartria), chodu oraz ataksji. Jest ono znacznie mniejsze w przypadku jednostronnej implantacji DBS, a objawy niepożądane często są odwracalne przy zmianie parametrów stymulacji.

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość indukcyjnego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć kolejnej operacji w celu wymiany nieładowalnej baterii stymulatora.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

PERSONEL

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

dr n. med. Monika Stomal-Słowińska

specjalista neurochirurgii

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

specjalista neurochirurgii

dr n. med. Olga Milczarek

specjalista neurologii i neurologii dziecięcej

dr n. med. Wojciech Fortuna

specjalista neurologii

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

mgr Anna Włodarczyk

psycholog, psychoterapeuta

mgr Bartosz Pańczyszak

fizjoterapeuta

KONTAKT

KOORDYNATOR PACJENTA

Paweł Respondek
+48 531 999 172
p.respondek@vitalmedic.pl

OPIEKUN PACJENTA

Nicoletta Nicowska
+48 531 439 671
n.nicowska@vitalmedic.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

formularz kontaktowy