ZABIEGI

Wpływ DBS na objawy choroby Huntingtona był analizowany w ponad dwudziestu opublikowanych pracach naukowych, w związku z tym dostępnych jest znacznie mniej informacji na temat skuteczności terapii głęboką stymulacją mózgu w tym schorzeniu, niż w przypadku choroby Parkinsona, dystonii czy drżenia. Choroba Huntingtona nie jest jeszcze w Polsce wskazaniem rejestracyjnym do terapii DBS. Badania naukowe i obserwacje kliniczne wskazują, że pacjenci leczeni DBS mogą uzyskać satysfakcjonującą poprawę jakości życia. Największe korzyści z terapii głęboką stymulacją mózgu odnoszą chorzy ze znacznie nasilonymi ruchami pląsawiczymi (u których wyczerpane zostały możliwości leczenia farmakologicznego, w tym tetrabenazyną) jednocześnie nieprezentujący istotnego pogorszenia funkcji poznawczych i objawów psychotycznych (zawsze konieczna jest ocena psychiatryczna i psychologiczna). U pacjentów z chorobą Huntingtona leczonych DBS, poza ruchami pląsawiczymi, może zmniejszyć się także nasilenie ruchów dystonicznych i zmniejszyć nasilenie zaburzeń chodu.

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość bezprzewodowego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć w tym czasie kilku zabiegów wymiany stymulatora nieładowalnego.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

DBS w chorobie Parkinsona jest najważniejszym postępem terapeutycznym od czasu zastosowania lewodopy. Podobnie jak lewodopa jest jedynie leczeniem objawowym, czyli nie spowalnia przebiegu i nie doprowadza do jej wyleczenia, jednakże jakość życia i sprawność pacjentów istotnie się poprawia.

Najlepszy efekt terapeutyczny uzyskują pacjenci ze spowolnieniem ruchowym (bradykinezją), w tym spowolnieniem chodu oraz sztywnością. U niektórych chorych (ale nie w każdym przypadku) można uzyskać znaczne zmniejszenie nasilenia drżenia. DBS zwyczaj nie eliminuje zaburzeń równowagi, problemów z połykaniem, zaburzeń mowy oraz zamrożenia chodu (freezing). Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu umożliwia zmniejszenie dawek leków przeciwparkinsonowskich i związanych z nimi objawów niepożądanych. Do terapii kwalifikowani są pacjenci, w przypadku których objawy ruchowe choroby Parkinsona występują od przynajmniej pięciu lat. Jest to czas potrzebny do uniknięcia błędnego rozpoznania choroby Parkinsona i niewłaściwej kwalifikacji chorych z innymi przyczynami parkinsonizmu (terapia DBS w tych schorzeniach jest nieskuteczna).

Najlepszymi kandydatami do terapii DBS w chorobie Parkinsona są pacjenci z:
• objawami choroby Parkinsona przeszkadzającymi w codziennych czynnościach
u których wyczerpane zostały możliwości terapii lekami doustnymi
• z fluktuacjami ruchowymi, czyli zmiennym nasileniem objawów choroby Parkinsona zależnym od działania lewodopy
• z uciążliwymi dyskinezami (czyli szybkimi ruchami mimowolnymi przypominającymi taniec, z niekontrolowanym „wyrzucaniem kończyn”).   

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość bezprzewodowego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć w tym czasie kilku zabiegów wymiany stymulatora nieładowalnego.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

Głęboka stymulacja mózgu DBS jest uważna za najskuteczniejszą terapię w leczeniu uogólnionych dystonii, w przypadku których:
• poza ruchami dystonicznymi nie występują żadne inne objawy neurologiczne, przyczyna dystonii jest nieznana (wykluczone jest uszkodzenie struktury mózgu badaniem rezonansu magnetycznego)
• znane jest podłoże genetyczne: DYT1/DYT-TOR1A, DYT6/DYT-THAP1

Terapię DBS należy rozważyć u dzieci z uporczywą dystonią, kiedy występuje ryzyko deformacji szkieletu, zaburzonego wzrostu kości (DBS może temu procesowi zapobiec, ale nie go odwrócić).

Leczenie DBS może istotnie zmniejszyć nasilenie objawów:
• w przypadku dystonii szyjnej (kręcz karku) u dorosłych, jeśli terapia lekami doustnymi i iniekcjami toksyny botulinowej jest nieskuteczna
• u chorych z późnymi przetrwałymi dyskinezami spowodowanymi przyjmowaniem (przede wszystkim) leków antypsychotycznych (neuroleptyków)

Terapia DBS zazwyczaj nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów w przypadku ruchów dystonicznych spowodowanych mózgowym porażeniem dziecięcym.

Leczenie dystonii przy pomocy DBS niezależnie od wskazania ma charakter jedynie objawowy.  Ruchy dystoniczne mogą reagować wolniej na stymulację niż inne zaburzenia ruchowe. Uzyskanie maksymalnych korzyści może potrwać do 3-12 miesięcy.

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość indukcyjnego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć kolejnej operacji w celu wymiany nieładowalnej baterii stymulatora.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

Głównymi przyczynami drżenia, będącymi wskazaniem do DBS są: drżenie samoistne i drżeniowa postać choroba Parkinsona (taka w której dominuje drżenie, a pozostałe objawy występują w znacznie mniejszym nasileniu). Głęboką stymulację mózgu można również zastosować jako formę terapii objawowej, w innych postaciach drżenia np. w przypadku drżenia kinetycznego w przebiegu stwardnienia rozsianego czy drżenia czerwiennego (drżenie Holmes’a). DBS stosowana jest u pacjentów, w przypadku których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego. Istotą tej terapii jest całkowite wyeliminowanie drżenia bądź znaczna redukcja jego amplitudy (nie zawsze jest możliwe całkowite ustąpienie drżenia) poprawiająca codzienne funkcjonowanie, wykonywanie czynności wymagających precyzji ruchu oraz uzyskanie większego komfortu w życiu społecznym i towarzyskim. Efekt terapeutyczny utrzymuje się wtedy, kiedy włączony jest generator impulsów stymulatora. Z implantacją DBS związane jest niewielkie (<15%) ryzyko wystąpienia zaburzeń mowy (dyzartria), chodu oraz ataksji. Jest ono znacznie mniejsze w przypadku jednostronnej implantacji DBS, a objawy niepożądane często są odwracalne przy zmianie parametrów stymulacji.

Do neurostymulacji głębokich struktur mózgu, stosujemy stymulator ładowalny firmy Boston Scientific typu Vercise Genus:

Stymulator Vercise Genus R16 jest wyposażony w technologię Cartesia 3D – zestaw funkcji programistycznych, które zapewniają ukierunkowaną terapię przy mniejszym ryzyku wystąpienia skutków ubocznych. Ułatwia ona również lekarzowi dostosowanie i dostrojenie stymulacji w czasie, dzięki czemu pacjent może mieć pewność, że nadal będzie otrzymywał terapię, której potrzebuje. Ze względu na możliwość indukcyjnego ładowania baterii przez co najmniej 15 lat można uniknąć kolejnej operacji w celu wymiany nieładowalnej baterii stymulatora.

Cechy stymulatora:
• Niewielka waga i wielkość urządzenia, pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort po jego wszczepieniu
• Bateria o żywotności co najmniej 15 lat, objęta gwarancją
• Bezprzewodowe ładowanie baterii
• Bezprzewodowy pilot Bluetooth
• Możliwość wykonywania badań MR
• Stymulatory stałoprądowe
• Dzięki technologii Cartesia 3D elektrody Vercise DBS pozwalają na niezależną kontrolę i precyzyjne dostosowanie wielkości i kształtu stymulacji, dokładne ukierunkowanie terapii i uniknięcie niepożądanych efektów ubocznych

KONTAKT

KONTAKT

✉ neuro@vitalmedic.pl

KOORDYNATOR PACJENTA

Paweł Respondek
📞 +48 531 999 172
✉ p.respondek@vitalmedic.pl

OPIEKUN PACJENTA

Nicoletta Nicowska
📞 +48 531 439 671
✉ n.nicowska@vitalmedic.pl

ZOSTAW WIADOMOŚĆ

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

Pole do wpisania imienia i nazwiska
Pole do wpisania adresu email
Pole do wpisania numeru telefonu
Pole do wpisania wiadomości.

FINANSOWANIE LECZENIA


PERSONEL

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Związany z neurochirurgią od 1998 roku, kiedy rozpoczął działalność naukową, a następnie, pozostając stypendystą Ministra Zdrowia, Studia Indywidualne w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukację kontynuował na Studiach Doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ w Krakowie (2002-2006). Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w Krakowie (2003-2010) brał udział w licznych szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe (w tym w Polsce, USA, Niemczech, Francji). Odbył roczne stypendium naukowo-kliniczne z zakresu neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA.

Łącząc pracę zawodową z naukową, przeprowadza miesięcznie kilkadziesiąt zabiegów operacyjnych jednocześnie uczestnicząc w licznych projektach naukowo-badawczych. Jest autorem lub współautorem blisko stu publikacji i doniesień. Jego prace z zakresu mechanizmów działania stymulacji głębokiej mózgu były nagradzane na krajowych i zagranicznych konferencjach i zostały opublikowane w czasopismach Nature Medicine i Nature Neuroscience.

Międzynarodowy konsultant, nauczyciel i wykładowca w zakresie neurochirurgii czynnościowej i onkologicznej z zastosowaniem mapowania czynnościowego. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie stymulacji głebokiej mózgu, stymulacji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, dokanałowego leczenia baklofenem za pomocą pomp oraz resekcji guzów glejowych mózgu w okolicach elokwentnych prowadzonych z wybudzeniem śródoperacyjnym i monitorowaniem elektrofizjologicznym funkcji mowy, ruchu, wzroku, słuchu i czucia dotyku (łącznie ponad tysiąc przeprowadzonych tego typu zabiegów).


Zdjęcie Monika Stomal-Słowińska

dr n. med. Monika Stomal-Słowińska

specjalista neurochirurgii

Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska to absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – studia ukończyła w 1998 roku. W trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii zdobywała wiedzę i doskonaliła umiejętności poprzez udział w szeregu zagranicznych szkoleń i kursów. Między innymi, uczyła się w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii (Londyn). W 2012 roku na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach przyznano jej stopień naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę z dziedziny neurochirurgii. W 2015 roku przystąpiła do obrony pracy doktorskiej z neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku ukończyła studia na kierunku Medycyna Estetyczna w Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, zaś rok później – powiązany z nim kierunek Medycyna Przeciwstarzeniowa (Anti-Aging) w Międzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie, szkole pod auspicjami Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE).

Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie neurochirurgii – jest związana z tą dziedziną od czasu skończenia studiów.


Ikona Osoby

dr n. med. Wojciech Fortuna

specjalista neurologii

Doświadczenie zawodowe:

• 2017-dziś – Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – pracownik naukowo – dydaktyczny
• 2016-dziś – Wrocław Walk Again Project – koordynator z zakresu hodowli komórkowych
• 2011-dziś – Akson – Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa – nadzór neurologiczny nad przebiegiem neurorehabilitacji, prowadzenie programu neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS)
• 2011-2017 – Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – specjalista naukowo-techniczny
• 2008-2011 – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – adiunkt, badania podstawowe i wykonanie izolacji i hodowli ludzkich komórek glejowych pochodzących z błony węchowej nosa użytych do transplantacji trzem pacjentom z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego
• 2008-2011 – Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z neurologii
• 2006-dziś – Centrum Medyczne, Ośrodek Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – lekarz, kwalifikacja pacjentów i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami
• 1997-dziś – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – asystent
• 1997-1999 – Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z pediatrii
• 1995-1996 – Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy we Wrocławiu – lekarz rezydent, staż podyplomowy

Osiągnięcia:
• Prowadzenie elektrofizjologicznego monitorowania śródoperacyjnego: mikro- i makrorekording aktywności mózgu podczas implantacji elektrod do głębokiej stymulacji mózgu (DBS), SEP czuciowe potencjały wywołane, MEP ruchowe czuciowe potencjały wywołane, d-wave ocena fali D podczas operacji rdzenia kręgowego, monitorowanie nerwów czaszkowych i obwodowych, mapowanie kory mózgu – w zakresie ruchu, czucia i ośrodków mowy
• Prowadzenie neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS) u pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego
• Badania komórkowe in vitro i in vivo: zakładanie hodowli pierwotnych, hodowla i identyfikacja komórek, ocena właściwości biologicznych komórek
• Kwalifikacja i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami przewlekłych zakażeń bakteryjnych u ludzi

Zdjęcie Anna Włodarczyk

mgr Anna Włodarczyk

psycholog, psychoterapeuta

• psycholog ze specjalnością kliniczną, seksuolog, psychoterapeuta
• certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
• członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
• biegły sądowy
• uczestniczka specjalistycznego szkolenia przeznaczonego dla profilerów osób zaginionych
• ekspert Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej
• realizatorka profilaktycznych kampanii społecznych akcji społecznych, za co została uhonorowana tytułem „ Człowiek Roku 2016 w plebiscycie NTO”
• członek OSP, od 2006 roku blisko związana z Państwową Strażą Pożarną jako Specjalista Wojewódzki ds. Ratownictwa, w zakresie pomocy psychologicznej dla ofiar wypadków i strażaków
• szkoleniowiec z zakresu m.in. współpracy w grupie, tworzenia zespołów, kontaktów z osobami poszkodowanymi z uwzględnieniem profili osób zaginionych, debriefingu i defusingu
• przewodnik dwóch psów przygotowywanych do pracy ratowniczej (z jednym zdała egzamin specjalności terenowej klasy 0 PSP)
• Psycholog w Szpitalu Vital Medic w Kluczborku

Zainteresowania zawodowe: od czasu współpracy ze Szpitalem Vital Medic na czoło wysuwa się neuropsychologia (wkrótce więcej na ten temat) oraz związana z miłością do psów działalność w Fundacji “Opolsar,” jednostce wyspecjalizowanej w poszukiwaniu osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych.


dr n. med. Łukasz Grabarczyk

specjalista neurochirurgii

Specjalista neurochirurg, międzynarodowy konsultant, sekretarz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji INS, wykładowca akademicki i szkoleniowiec.

Czternastoletnie doświadczenie w zawodzie neurochirurga zdobył w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i w Klinice Budzik dla Dorosłych, której był wieloletnim szefem, z powodzeniem prowadząc diagnostykę, leczenie i wybudzanie pacjentów w śpiączce, oraz przeprowadzając nowatorskie w skali europejskiej operacje wszczepiania stymulatorów pacjentom w śpiączce.

Operacyjnie leczy również chorobę Parkinsona i padaczkę stosując metody głębokiej stymulacji mózgu. Zajmuje się operowaniem skomplikowanych guzów mózgu i chirurgią kręgosłupa od metod małoinwazyjnych, po duże zabiegi rekonstrukcyjne.

Stale doskonali się w dziedzinie leczenia bólu jak najmniej inwazyjnymi i jak najbardziej skutecznymi metodami, a wieloletnie doświadczenie w tym zakresie sprawiło, że wyznaje zasadę, że nic nie „musi” boleć.

Odbył międzynarodowe kursy i szkolenia z zakresu leczenia bólu, dystonii, chorób neurodegeneracyjnych, neuroendoskopii m.in. w Johns Hopkins Hospital w Baltimore w Stanach Zjednoczonych, a także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, RPA, czy Szwajcarii.

Dorobek naukowy i zawodowy miał okazję prezentować na międzynarodowych zjazdach neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, a tematem wystąpień były wówczas m.in.: leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego, leczenie kompleksowego zespołu bólu regionalnego, nowoczesne metody diagnostyki i leczenia śpiączki, stymulacja warstwy niepewnej w leczeniu choroby Parkinsona.

Sekretarz Międzynarodowego Towarzystwa Neuromodulacji INS (International Neuromodulation Society), członek Międzynarodowego Towarzystwa Neuroendoskopii IFNE (International Federation of Neuroendoscopy), stowarzyszenia London Pain Forum oraz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.


mgr Bartosz Pańczyszak

fizjoterapeuta

Kierownik zakładu rehabilitacji szpitala Vital Medic.

Zdjęcie Mateusz Pawłowski

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zabiegach z kręgu neuroonkologii, chirurgii kręgosłupa oraz wodogłowia. Wiedzę i umiejętności doskonalił w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych. 


Zdjęcie Olga Milczarek

dr n. med. Olga Milczarek

specjalista neurologii i neurologii dziecięcej

Adiunkt Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, aktywny pracownik naukowo – dydaktyczny. Ukończyła specjalizację z neurologii w roku 2013. Staż specjalizacyjny z zakresu neurologii dziecięcej zrealizowała w Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, a egzamin specjalizacyjny z zakresu neurologii dziecięcej złożyła w listopadzie 2021. Od wielu lat współpracuje z ośrodkami neurochirurgicznymi w całej Polsce jako neurofizjolog śródoperacyjny. Zajmuje się również neurochirurgią czynnościową (implantowanie stymulatorów nerwu błędnego, leczenie operacyjne padaczki, wykorzystanie głębokiej stymulacji mózgu -DBS). W trakcie zdobywania licencji z zakresu EEG – interpretuje badania dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka licznych publikacji w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej i neuropsychologii. Autorka wielu doniesień zjazdowych z konferencji krajowych i międzynarodowych. W obszarze zainteresowań znajduje się przede wszystkim leczenie padaczki, w tym lekoopornej u dzieci i dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych zdobyczy medycyny, w tym diety ketogennej i CBD, diagnoza zaburzeń rozwoju mowy, zaburzeń zachowania, problemów neurorozowjowych, leczenie skutków encefalopatii, urazów czaszkowo – mózgowych i bólów głowy.


Ikona Osoby

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii