ZABIEGI

Stymulacja nerwu błędnego (VNS) jest niefarmakologiczną metodą terapii depresji lekoopornej.

VNS jest wskazana do wspomagającego długotrwałego leczenia przewlekłej lub nawracającej depresji u pacjentów w wieku 18 lat lub starszych, u których wystąpił duży epizod depresyjny i nie uzyskano u nich odpowiedzi na cztery lub więcej adekwatne próby leczenia przeciwdepresyjnego. VNS nie jest metodą rekomendowaną, jeśli konieczne jest uzyskanie szybkiej poprawy klinicznej; pozytywne skutki leczenia mogą być widoczne po kilku miesiącach od implantacji stymulatora.

Wedle najnowszych opublikowanych badań skuteczność działania przeciwdepresyjnego VNS zwiększa się z upływem czasu i wynosi:
• dla odpowiedzi na leczenie (zmniejszenie nasilenia objawów depresyjnych o przynajmniej połowę w porównaniu ze stanem wyjściowym): u 23,9%, 38,9% i 52,6% badanych osób odpowiednie po 6, 12 i 24 miesiącach
• dla remisji (ustąpienia objawów depresji): u 12,1%, 25,1% i 37,7% badanych osób po odpowiednio 6, 12 i 24 miesiącach.

Psychiatrycznymi przeciwwskazaniami do VNS są:
• depresja z objawami psychotycznymi
• depresja poschizofreniczna
• depresja w przebiegu zaburzeń schizoafektywnych
• choroba afektywna dwubiegunowa z szybką zmianą faz w wywiadzie
• zaburzenia afektywne u osób z zaburzeniami osobowości typu borderline
• ostre myśli samobójcze lub zachowania samobójcze
• nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
• współwystępujące: majaczenie, otępienie, zespół amnestyczny.

VNS można łączyć z praktycznie wszystkimi istniejącymi sposobami leczenia zaburzeń afektywnych.

Kwalifikację do zabiegu przeprowadza specjalista psychiatra i specjalista psychologii klinicznej w warunkach ambulatoryjnych lub całodobowej hospitalizacji psychiatrycznej, a także neurochirurg.

Stymulator VNS SenTiva:
SenTiva to wszczepialny i programowalny generator impulsów do leczenia opornej na leczenie depresji. Zapewnia on programowanie w trybie dzień-noc oraz programowanie według harmonogramu.

KONTAKT

KONTAKT

✉ neuro@vitalmedic.pl

KOORDYNATOR PACJENTA

Paweł Respondek
📞 +48 531 999 172
✉ p.respondek@vitalmedic.pl

OPIEKUN PACJENTA

Nicoletta Nicowska
📞 +48 531 439 671
✉ n.nicowska@vitalmedic.pl

ZOSTAW WIADOMOŚĆ

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

Pole do wpisania imienia i nazwiska
Pole do wpisania adresu email
Pole do wpisania numeru telefonu
Pole do wpisania wiadomości.

FINANSOWANIE LECZENIA


PERSONEL

Zdjęcie Krzysztof Kucia

Prof. dr hab. n. med i n. o zdr. Krzysztof Kucia

specjalista psychiatrii

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia jest specjalistą z zakresu psychiatrii, na co dzień pełni funkcję Kierownika Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W strukturze Uczelni sprawował funkcję w ramach Komisji Wyborczych, aktualnie jest zastępcą przewodniczącego Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

Dotychczas prowadzone badania naukowe przez prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztofa Kucię skupione były na płaszczyźnie klinicznej, jak i interdyscyplinarnej. W tej pierwszej zainteresowania neuromodulacją najpierw dotyczyły problematyki związanej z terapią elektrowstrząsami, a z biegiem czasu skupiły się na stymulacji nerwu błędnego w leczeniu lekoopornej depresji. Prace interdyscyplinarne, które prowadzone były we współpracy z zespołem Katedry Farmakologii WNMK, a później Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej WNMK zostały poświęcone szeroko rozumianej roli układu immunologicznego w rozwoju chorób psychicznych, rozbudowując je z upływem czasu o udział neurotrofin, białek ostrej fazy czy układu glutaminergicznego. Liczne osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej były przedmiotem indywidualnych lub zespołowych nagród uznaniowych JM Rektora SUM w Katowicach. Prof. dr hab. n med. i n. o zdr. Krzysztof Kucia jest recenzentem artykułów w czasopismach naukowych zarówno międzynarodowych, jak i polskich. Jest również cenionym wykładowcą i popularyzatorem nauki.


Zdjęcie Mateusz Pawłowski

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zabiegach z kręgu neuroonkologii, chirurgii kręgosłupa oraz wodogłowia. Wiedzę i umiejętności doskonalił w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych. 

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Związany z neurochirurgią od 1998 roku, kiedy rozpoczął działalność naukową, a następnie, pozostając stypendystą Ministra Zdrowia, Studia Indywidualne w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukację kontynuował na Studiach Doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ w Krakowie (2002-2006). Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w Krakowie (2003-2010) brał udział w licznych szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe (w tym w Polsce, USA, Niemczech, Francji). Odbył roczne stypendium naukowo-kliniczne z zakresu neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA.

Łącząc pracę zawodową z naukową, przeprowadza miesięcznie kilkadziesiąt zabiegów operacyjnych jednocześnie uczestnicząc w licznych projektach naukowo-badawczych. Jest autorem lub współautorem blisko stu publikacji i doniesień. Jego prace z zakresu mechanizmów działania stymulacji głębokiej mózgu były nagradzane na krajowych i zagranicznych konferencjach i zostały opublikowane w czasopismach Nature Medicine i Nature Neuroscience.

Międzynarodowy konsultant, nauczyciel i wykładowca w zakresie neurochirurgii czynnościowej i onkologicznej z zastosowaniem mapowania czynnościowego. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie stymulacji głebokiej mózgu, stymulacji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, dokanałowego leczenia baklofenem za pomocą pomp oraz resekcji guzów glejowych mózgu w okolicach elokwentnych prowadzonych z wybudzeniem śródoperacyjnym i monitorowaniem elektrofizjologicznym funkcji mowy, ruchu, wzroku, słuchu i czucia dotyku (łącznie ponad tysiąc przeprowadzonych tego typu zabiegów).


Zdjęcie Anna Włodarczyk

mgr Anna Włodarczyk

psycholog, psychoterapeuta

• psycholog ze specjalnością kliniczną, seksuolog, psychoterapeuta
• certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
• członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
• biegły sądowy
• uczestniczka specjalistycznego szkolenia przeznaczonego dla profilerów osób zaginionych
• ekspert Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej
• realizatorka profilaktycznych kampanii społecznych akcji społecznych, za co została uhonorowana tytułem „ Człowiek Roku 2016 w plebiscycie NTO”
• członek OSP, od 2006 roku blisko związana z Państwową Strażą Pożarną jako Specjalista Wojewódzki ds. Ratownictwa, w zakresie pomocy psychologicznej dla ofiar wypadków i strażaków
• szkoleniowiec z zakresu m.in. współpracy w grupie, tworzenia zespołów, kontaktów z osobami poszkodowanymi z uwzględnieniem profili osób zaginionych, debriefingu i defusingu
• przewodnik dwóch psów przygotowywanych do pracy ratowniczej (z jednym zdała egzamin specjalności terenowej klasy 0 PSP)
• Psycholog w Szpitalu Vital Medic w Kluczborku

Zainteresowania zawodowe: od czasu współpracy ze Szpitalem Vital Medic na czoło wysuwa się neuropsychologia (wkrótce więcej na ten temat) oraz związana z miłością do psów działalność w Fundacji “Opolsar,” jednostce wyspecjalizowanej w poszukiwaniu osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych.

Ikona Osoby

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

specjalista neurochirurgii

Specjalista neurochirurg, międzynarodowy konsultant, sekretarz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji INS, wykładowca akademicki i szkoleniowiec.

Czternastoletnie doświadczenie w zawodzie neurochirurga zdobył w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i w Klinice Budzik dla Dorosłych, której był wieloletnim szefem, z powodzeniem prowadząc diagnostykę, leczenie i wybudzanie pacjentów w śpiączce, oraz przeprowadzając nowatorskie w skali europejskiej operacje wszczepiania stymulatorów pacjentom w śpiączce.

Operacyjnie leczy również chorobę Parkinsona i padaczkę stosując metody głębokiej stymulacji mózgu. Zajmuje się operowaniem skomplikowanych guzów mózgu i chirurgią kręgosłupa od metod małoinwazyjnych, po duże zabiegi rekonstrukcyjne.

Stale doskonali się w dziedzinie leczenia bólu jak najmniej inwazyjnymi i jak najbardziej skutecznymi metodami, a wieloletnie doświadczenie w tym zakresie sprawiło, że wyznaje zasadę, że nic nie „musi” boleć.

Odbył międzynarodowe kursy i szkolenia z zakresu leczenia bólu, dystonii, chorób neurodegeneracyjnych, neuroendoskopii m.in. w Johns Hopkins Hospital w Baltimore w Stanach Zjednoczonych, a także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, RPA, czy Szwajcarii.

Dorobek naukowy i zawodowy miał okazję prezentować na międzynarodowych zjazdach neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, a tematem wystąpień były wówczas m.in.: leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego, leczenie kompleksowego zespołu bólu regionalnego, nowoczesne metody diagnostyki i leczenia śpiączki, stymulacja warstwy niepewnej w leczeniu choroby Parkinsona.

Sekretarz Międzynarodowego Towarzystwa Neuromodulacji INS (International Neuromodulation Society), członek Międzynarodowego Towarzystwa Neuroendoskopii IFNE (International Federation of Neuroendoscopy), stowarzyszenia London Pain Forum oraz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.