Neurochirurgia

ZABIEGOWE LECZENIE DEPRESJI

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE

Kompleksowe i skoordynowane leczenie depresji lekoopornej odbywa się w Centrum Leczenia Depresji Lekoopornej, w ramach którego zapewniamy:
• Konsultacje specjalistyczne – pierwszorazowe, w celu rozpoznania choroby
• Badania diagnostyczne, odpowiednie dla wstępnego rozpoznania choroby
• Kwalifikację do leczenia zabiegowego
• Optymalnie dobrany zabieg operacyjny z użyciem najnowocześniejszych technologii planowania i wykonywania zabiegu
• Indywidualnie projektowaną rehabilitacje neurologiczną około i pooperacyjną
• Konsultacje monitorujące w celu dalszej kontroli i kontynuacji leczenia

Diagnostyka przedoperacyjna

Proces oceny kwalifikacji pacjenta do zabiegu VNS w leczeniu depresji lekoopornej rozpoczyna się od konsultacji specjalistycznej w ramach Poradni Leczenia Depresji w szpitalu Vital Medic w Kluczborku. W dalszym części proces kwalifikacji do zabiegu jest wieloetapowy i może odbywać się w trybie ambulatoryjnym lub połączony z pobytem na oddziale psychiatrii.

Postępowanie pooperacyjne

Pacjenci po wszczepieniu stymulatorów nerwu błędnego – VNS, wymagają regularnych kontroli celem monitorowania i leczenia choroby oraz właściwego programowania pracy stymulatora w ramach Poradni Leczenia Depresji w szpitalu Vital Medic w Kluczborku.

ZABIEGI

Stymulacja nerwu błędnego (VNS) jest niefarmakologiczną metodą terapii depresji lekoopornej.

VNS jest wskazana do wspomagającego długotrwałego leczenia przewlekłej lub nawracającej depresji u pacjentów w wieku 18 lat lub starszych, u których wystąpił duży epizod depresyjny i nie uzyskano u nich odpowiedzi na cztery lub więcej adekwatne próby leczenia przeciwdepresyjnego. VNS nie jest metodą rekomendowaną, jeśli konieczne jest uzyskanie szybkiej poprawy klinicznej; pozytywne skutki leczenia mogą być widoczne po kilku miesiącach od implantacji stymulatora.

Wedle najnowszych opublikowanych badań skuteczność działania przeciwdepresyjnego VNS zwiększa się z upływem czasu i wynosi:
• dla odpowiedzi na leczenie (zmniejszenie nasilenia objawów depresyjnych o przynajmniej połowę w porównaniu ze stanem wyjściowym): u 23,9%, 38,9% i 52,6% badanych osób odpowiednie po 6, 12 i 24 miesiącach
• dla remisji (ustąpienia objawów depresji): u 12,1%, 25,1% i 37,7% badanych osób po odpowiednio 6, 12 i 24 miesiącach.

Psychiatrycznymi przeciwwskazaniami do VNS są:
• depresja z objawami psychotycznymi
• depresja poschizofreniczna
• depresja w przebiegu zaburzeń schizoafektywnych
• choroba afektywna dwubiegunowa z szybką zmianą faz w wywiadzie
• zaburzenia afektywne u osób z zaburzeniami osobowości typu borderline
• ostre myśli samobójcze lub zachowania samobójcze
• nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
• współwystępujące: majaczenie, otępienie, zespół amnestyczny.

VNS można łączyć z praktycznie wszystkimi istniejącymi sposobami leczenia zaburzeń afektywnych.

Kwalifikację do zabiegu przeprowadza specjalista psychiatra i specjalista psychologii klinicznej w warunkach ambulatoryjnych lub całodobowej hospitalizacji psychiatrycznej, a także neurochirurg.

Stymulator VNS SenTiva:
SenTiva to wszczepialny i programowalny generator impulsów do leczenia opornej na leczenie depresji. Zapewnia on programowanie w trybie dzień-noc oraz programowanie według harmonogramu.

PERSONEL

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

specjalista neurochirurgii

mgr Anna Włodarczyk

psycholog, psychoterapeuta

KONTAKT

KOORDYNATOR PACJENTA

Paweł Respondek
+48 531 999 172
p.respondek@vitalmedic.pl

OPIEKUN PACJENTA

Nicoletta Nicowska
+48 531 439 671
n.nicowska@vitalmedic.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

formularz kontaktowy