ZESPÓŁ VITAL MEDIC

LEKARZE

Witold Libionka neurochirurg

dr n. med. Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Związany z neurochirurgią od 1998 roku, kiedy rozpoczął działalność naukową, a następnie, pozostając stypendystą Ministra Zdrowia, Studia Indywidualne w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukację kontynuował na Studiach Doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ w Krakowie (2002-2006). Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w Krakowie (2003-2010) brał udział w licznych szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe (w tym w Polsce, USA, Niemczech, Francji). Odbył roczne stypendium naukowo-kliniczne z zakresu neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA.

Łącząc pracę zawodową z naukową, przeprowadza miesięcznie kilkadziesiąt zabiegów operacyjnych jednocześnie uczestnicząc w licznych projektach naukowo-badawczych. Jest autorem lub współautorem blisko stu publikacji i doniesień. Jego prace z zakresu mechanizmów działania stymulacji głębokiej mózgu były nagradzane na krajowych i zagranicznych konferencjach i zostały opublikowane w czasopismach Nature Medicine i Nature Neuroscience.

Międzynarodowy konsultant, nauczyciel i wykładowca w zakresie neurochirurgii czynnościowej i onkologicznej z zastosowaniem mapowania czynnościowego. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie stymulacji głebokiej mózgu, stymulacji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, dokanałowego leczenia baklofenem za pomocą pomp oraz resekcji guzów glejowych mózgu w okolicach elokwentnych prowadzonych z wybudzeniem śródoperacyjnym i monitorowaniem elektrofizjologicznym funkcji mowy, ruchu, wzroku, słuchu i czucia dotyku (łącznie ponad tysiąc przeprowadzonych tego typu zabiegów).

Mateusz Pawłowski neurochirurg

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zabiegach z kręgu neuroonkologii, chirurgii kręgosłupa oraz wodogłowia. Wiedzę i umiejętności doskonalił w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych. 

Łukasz Grabarczyk neurochirurg

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

specjalista neurochirurgii

Specjalista neurochirurg, międzynarodowy konsultant, sekretarz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji INS, wykładowca akademicki i szkoleniowiec.

Czternastoletnie doświadczenie w zawodzie neurochirurga zdobył w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i w Klinice Budzik dla Dorosłych, której był wieloletnim szefem, z powodzeniem prowadząc diagnostykę, leczenie i wybudzanie pacjentów w śpiączce, oraz przeprowadzając nowatorskie w skali europejskiej operacje wszczepiania stymulatorów pacjentom w śpiączce. Operacyjnie leczy również chorobę Parkinsona i padaczkę stosując metody głębokiej stymulacji mózgu. Zajmuje się operowaniem skomplikowanych guzów mózgu i chirurgią kręgosłupa od metod małoinwazyjnych, po duże zabiegi rekonstrukcyjne. Stale doskonali się w dziedzinie leczenia bólu jak najmniej inwazyjnymi i jak najbardziej skutecznymi metodami, a wieloletnie doświadczenie w tym zakresie sprawiło, że wyznaje zasadę, że nic nie „musi” boleć.

Odbył międzynarodowe kursy i szkolenia z zakresu leczenia bólu, dystonii, chorób neurodegeneracyjnych, neuroendoskopii m.in. w Johns Hopkins Hospital w Baltimore w Stanach Zjednoczonych, a także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, RPA, czy Szwajcarii. Dorobek naukowy i zawodowy miał okazję prezentować na międzynarodowych zjazdach neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, a tematem wystąpień były wówczas m.in.: leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego, leczenie kompleksowego zespołu bólu regionalnego, nowoczesne metody diagnostyki i leczenia śpiączki, stymulacja warstwy niepewnej w leczeniu choroby Parkinsona.

Sekretarz Międzynarodowego Towarzystwa Neuromodulacji INS (International Neuromodulation Society), członek Międzynarodowego Towarzystwa Neuroendoskopii IFNE (International Federation of Neuroendoscopy), stowarzyszenia London Pain Forum oraz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Monika Stomal-Słowińska

dr n. med. Monika Stomal-Słowińska

specjalista neurochirurgii

Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska to absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – studia ukończyła w 1998 roku. W trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii zdobywała wiedzę i doskonaliła umiejętności poprzez udział w szeregu zagranicznych szkoleń i kursów. Między innymi, uczyła się w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii (Londyn). W 2012 roku na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach przyznano jej stopień naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę z dziedziny neurochirurgii. W 2015 roku przystąpiła do obrony pracy doktorskiej z neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku ukończyła studia na kierunku Medycyna Estetyczna w Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, zaś rok później – powiązany z nim kierunek Medycyna Przeciwstarzeniowa (Anti-Aging) w Międzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie, szkole pod auspicjami Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE). Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie neurochirurgii – jest związana z tą dziedziną od czasu skończenia studiów.

Małe Logo Szpitala Vital Medic

dr n. med. Wojciech Fortuna

specjalista neurologii

Doświadczenie zawodowe:

• 2017-dziś – Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – pracownik naukowo – dydaktyczny
• 2016-dziś – Wrocław Walk Again Project – koordynator z zakresu hodowli komórkowych
• 2011-dziś – Akson – Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa – nadzór neurologiczny nad przebiegiem neurorehabilitacji, prowadzenie programu neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS)
• 2011-2017 – Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – specjalista naukowo-techniczny
• 2008-2011 – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – adiunkt, badania podstawowe i wykonanie izolacji i hodowli ludzkich komórek glejowych pochodzących z błony węchowej nosa użytych do transplantacji trzem pacjentom z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego
• 2008-2011 – Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z neurologii
• 2006-dziś – Centrum Medyczne, Ośrodek Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – lekarz, kwalifikacja pacjentów i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami
• 1997-dziś – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – asystent
• 1997-1999 – Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z pediatrii
• 1995-1996 – Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy we Wrocławiu – lekarz rezydent, staż podyplomowy

Osiągnięcia:
• Prowadzenie elektrofizjologicznego monitorowania śródoperacyjnego: mikro- i makrorekording aktywności mózgu podczas implantacji elektrod do głębokiej stymulacji mózgu (DBS), SEP czuciowe potencjały wywołane, MEP ruchowe czuciowe potencjały wywołane, d-wave ocena fali D podczas operacji rdzenia kręgowego, monitorowanie nerwów czaszkowych i obwodowych, mapowanie kory mózgu – w zakresie ruchu, czucia i ośrodków mowy
• Prowadzenie neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS) u pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego
• Badania komórkowe in vitro i in vivo: zakładanie hodowli pierwotnych, hodowla i identyfikacja komórek, ocena właściwości biologicznych komórek
• Kwalifikacja i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami przewlekłych zakażeń bakteryjnych u ludzi

lek. Paweł Zejler

specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii ręki

Doktor Piotr Zejler jest jednym z siedmiu lekarzy w Polsce, którzy posiadają dyplom europejskiego chirurga ręki i jednym z dwóch Polaków, którzy szkolili się w najlepszym ośrodku mikrochirurgii na świecie: w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w Chang Gung Memorial Hospital na Tajwanie. Jest założycielem  Europejskiego Centrum Chirurgii Ręki leczącego pacjentów z całego świata. Doktor Zejler specjalizuje się w technikach małoinwazyjnych, mikrochirurgicznych i endoskopowych. W swojej pracy pragnie służyć wiedzą teoretyczną wszystkim, którzy chcą wiedzieć, jak bezpiecznie używać rąk oraz co robić w przypadku, gdy ręce „odmawiają” posłuszeństwa lub ulegną wypadkowi.

Aleksander Wojtyłko chirurg dziecięcy

dr n. med. Aleksander Wojtyłko

specjalista chirurgii dziecięcej

Piotr Sokół chirurg dziecięcy

lek. Piotr Sokół

specjalista chirurgii dziecięcej

Lekarz Piotr Sokół  ukończył w 2003 roku studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie odbywał staż podyplomowy i rozpoczął pracę na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim. Specjalizację z chirurgii dziecięcej pod kierunkiem dra Krzysztofa Jarmusza rozpoczął w Klinice Chirurgii, Traumatologii  i  Urologii Dziecięcej w Poznaniu, a tytuł specjalisty w zakresie Chirurgii Dziecięcej uzyskał w 2012 roku. Ciągle rozwija się i szkoli zawodowo, a w pracy stosuje najnowsze metody, aby leczyć swoich pacjentów na najwyższym poziomie. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, European Burn Assotiation, European Club for Pediatric Burns, bierze także aktywny udział w warsztatach, kursach, zjazdach oraz sympozjach naukowych.

Małe Logo Szpitala Vital Medic

dr n. med. Grzegorz Bielaczyc

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Zajmuje się m.in. chorobami tarczycy, jelita grubego i żołądka, czerniaka złośliwego skóry oraz raka piersi.

Łukasz Bednarski okulista

dr n. med. Łukasz Bednarski

specjalista chorób oczu

Dr n. med. Łukasz Bednarski posiada bogate doświadczenie medyczne, a także solidne wykształcenie. W 1998 r. ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. W latach 1999-2001 sprawował funkcję kierownika laboratoriom Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF HQ Wzgórza Golan-Syria. Specjalizację z okulistyki zdobył w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2007 r. obronił pracę doktorską pt. „Ocena leczenia jaskry otwartego kąta metodą trabekuloplastyki pneumatycznej”. W 2012 r. rozpoczął pracę na Oddziale Okulistycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Specjalizuje się w chorobach soczewki oraz tylnego odcinka gałki ocznej. Na co dzień zajmuje się diagnostyką jaskry, zaćmy, chorób siatkówki i nerwu wzrokowego oraz leczeniem laserowym i chirurgicznym chorób oczu.

Małe Logo Szpitala Vital Medic

dr hab. n. med. Wojciech Rokicki

specjalista chorób oczu

Dr hab. n. med. jest specjalistą chorób oczu. Zajmuje się operacyjnym leczeniem zaćmy, jaskry, urazów narządu wzroku, witrektomią siatkówki oraz chirurgią rekonstrukcyjną i plastyczną powiek. Pracownik naukowo-dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Okulista, chirurg okulistyczny w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w Katowicach, ul. Ceglana 35.

Małe Logo Szpitala Vital Medic

dr n. med. Sebastian Sirek

specjalista chorób oczu

lek. Ewa Karoń

specjalista chorób oczu

Lek. Ewa Karoń specjalizuje się w leczeniu zaćmy, jaskry oraz zabiegach związanych z plastyką powiek. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Posiada wieloletnie doświadczeniu zawodowe zdobywane podczas pracy m.in. w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Barbary w Sosnowcu. Sprawowała funkcję kierownika Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Małe Logo Szpitala Vital Medic

lek. Marcin Zbiegieni

okulista

Małe Logo Szpitala Vital Medic

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Małe Logo Szpitala Vital Medic

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

dr n. med. Lidia Tomanek

specjalista pediatrii

lek. Anna Kaczmarek

specjalista pediatrii

Aldona Żerko pediatra

lek. Aldona Żerko

specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii

Jarosław Sakowski internista

lek. Jarosław Sakowski

specjalista chorób wewnętrznych, internista

lek. Maja Sakowska

specjalista neurologii

lek. Karol Boroński

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

lek. Marek Nosal

specjalista rehabilitacji medycznej, internista

REHABILITANCI, PSYCHOLODZY, POŁOŻNE

Bartosz Pańczyszak fizjoterapeuta

mgr Bartosz Pańczyszak

fizjoterapeuta

Kierownik zakładu rehabilitacji szpitala Vital Medic.

mgr Magdalena Skiba

specjalista fizjoterapii

Anna Włodarczyk psycholog

mgr Anna Włodarczyk

psycholog, psychoterapeuta

• psycholog ze specjalnością kliniczną, seksuolog, psychoterapeuta
• certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
• członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
• biegły sądowy
• uczestniczka specjalistycznego szkolenia przeznaczonego dla profilerów osób zaginionych
• ekspert Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej
• realizatorka profilaktycznych kampanii społecznych akcji społecznych, za co została uhonorowana tytułem „ Człowiek Roku 2016 w plebiscycie NTO”
• członek OSP, od 2006 roku blisko związana z Państwową Strażą Pożarną jako Specjalista Wojewódzki ds. Ratownictwa, w zakresie pomocy psychologicznej dla ofiar wypadków i strażaków
• szkoleniowiec z zakresu m.in. współpracy w grupie, tworzenia zespołów, kontaktów z osobami poszkodowanymi z uwzględnieniem profili osób zaginionych, debriefingu i defusingu
• przewodnik dwóch psów przygotowywanych do pracy ratowniczej (z jednym zdała egzamin specjalności terenowej klasy 0 PSP)
• Psycholog w Szpitalu Vital Medic w Kluczborku

Zainteresowania zawodowe: od czasu współpracy ze Szpitalem Vital Medic na czoło wysuwa się neuropsychologia (wkrótce więcej na ten temat) oraz związana z miłością do psów działalność w Fundacji “Opolsar,” jednostce wyspecjalizowanej w poszukiwaniu osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych.

mgr Justyna Gembara

neurologopeda kliniczny

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie na wydziale nauk o zdrowiu z bardzo dobrym wynikiem ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną.

KOORDYNATOR BADAŃ NAUKOWYCH

dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk

Profesor Politechniki Opolskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Autorka i współautorka blisko 150 publikacji naukowych z zakresu informatyki technicznej i telekomunikacji. Specjalizuje się w badaniach nad wykorzystaniem metod informatycznych w medycynie, w szczególności w neurologii i neurochirurgii oraz w badaniach dotyczących nieinwazyjnych interfejsów mózg-komputer. Współwłaścicielka patentu Elektroda EEG.  Kierowniczka po polskiej stronie projektu „Brainsourcing dla Szacowania Uwagi Afektywnej” finansowanego przez CHIST-ERA2020. Beneficjentka stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w roku 2021.