ZABIEGI

Resekcja glejaka w Vital Medic

Podejmujemy się operacji glejaków o wysokim stopniu złośliwości (tzw. glejak wielopostaciowy), a także operacji w przypadku wznowy i reoperacji.

Wykonujemy operacje resekcji guzów mózgu, m. in. w okolicach:
• w obszarze nadnamiotowym i okolicach elokwentnych
• kąta mostowo-móżdżkowego
• układu komorowego mózgu
• wyspy
• pnia mózgu i okolic
• móżdzku

W leczeniu guzów stosuje się neurochirurgiczne usunięcie nowotworu. Celem operacji jest usunięcie całkowite nowotworu lub, jeśli nie jest to możliwe, maksymalne zmniejszenie masy guza przy zachowaniu prawidłowych funkcji neurologicznych.

W ramach zabiegu neurochirurgicznego możemy wykonać rekonstrukcje kości czaszki przy użyciu standardowej protezy lub też z zastosowaniem dedykowanego kształtowi ubytku implantu 3D. Implanty wykonane są z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, charakteryzuje się wysoką zgodnością biologiczną oraz odpornością.

W szpitalu Vital Medic podczas operacji resekcji guzów stosujemy najnowocześniejsze metody, które przynoszą optymalne efekty leczenia:
Monitorowanie elektrofizjologiczne umożliwia w trakcie zabiegu na identyfikacje struktur mózgu odpowiedzialnych za funkcje życiowe: ruch, mowę, wzrok, itp.
Monitorowanie neuropsychologiczne w trakcie zabiegu pomaga identyfikować struktury mózgu odpowiedzialne za funkcje poznawcze i nastrój
Planowanie zabiegu w oparciu o fuzję badania MR z traktografią obszaru guza mózgu i badania tomografii śródoperacyjnej, przy użyciu O-arm i neuronawigacji
Mikroskop z fluorescencją w celu identyfikacji komórek nowotworowych

Neuromonitoring


jest metodą diagnostyczna, którą typowo kojarzy się z pracowniami EEG lub EMG gdzie wykonywane badania służą do diagnostyki padaczki lub chorób nerwów. Metody te można wykorzystać także trakcie operacji. Wykorzystaniu podlega fakt, że impulsy nerwowe są formą mikroimpulsów elektrycznych, które można zarejestrować superczułymi aparatami. Dzięki temu w trakcie operacji wykrywane są impulsy z kory mózgu odpowiedzianej np za ruch do odpowiednich mięśni, które je wykonują. Podobnie można zmierzyć impulsy kierowane do ośrodków czucia, wzroku, słuchu. Diagnostyka służy w dwóch obszarach – leczeniu nowotworów układu nerwowego oraz schorzeń naczyń układu nerwowego.Typowym wykorzystaniem jest pierwsza grupa chorób tj. nowotwory gdzie poprzez drażnienie mózgu w operowanych obszarach wykrywa się granice szczególnie czułych i ważnych ośrodków: ruchu, czucia, słuchu, wzroku. W przypadku chorób naczyniowych wykorzystanie neuromonitoringu jest bardziej zaawansowane i wymaga szczególnego doświadczenia. W tych operacjach wykrywane poprzez neuromonitoring jest zagrożenie udarem mózgu, które może powstać w przypadku np. nieoptymalnego położenia klipsa naczyniowego. Ta metoda diagnostyczna pozwala na dodatkowe monitorowanie wykonywanej operacji i zwiększenie bezpieczeństwa. Paradoksalnie w części sytuacji pozwala świadomie zamknąć chore naczynie, gdy po jego odwracalnym(czasowym) zamknięciu nie stwierdzane jest niedokrwienie. Decyzja taka może zostać podjęta świadomie oraz z minimalizacją ryzyka.

Fluorescencja onkologiczna


Jest metodą diagnostyki śród operacyjnej umożliwianą przez nowoczesne mikroskopy operacyjne. Badanie jest oparte o zmiany w metabolizmie komórek nowotworowych, które powodują obecność innych niż typowo grup enzymów. Enzymy te w mniejszych lub czasem większych ilościach mają zdolność do przetwarzania substancji chemicznych. W badaniu fluorescencji onkologicznej podawany jest pacjentowi lek z tak dobraną substancją chemiczną, ze po przetworzeniu przez chore komórki nowotworu gromadzi się ona w ich wnętrzu. W trakcie operacji, po oświetleniu odsłoniętego chorego miejsca w mózgu, obszary nacieczone nowotworem „świecą” co ułatwia ich identyfikację. Dzięki temu zabieg może być bardziej doszczętny gdyż zmniejsza ryzyko pominięcia słabo widocznych fragmentów guza. Paradoksalnie użycie tej metody może też zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu gdyż ułatwiając obrazowanie guza kieruje działania śród operacyjnie na chore obszary odsuwając uwagę od nienacieczonych. Fluorescencja onkologiczna znajduje największe zastosowanie w operacjach złośliwych glejaków mózgu.

Wykonujemy resekcje guzów wewnątrzczaszkowych pierwotnych (wewnątrzpochodne) oraz wtórnych-nowotwory przerzutowe (zewnątrzpochodne).

Najczęściej diagnozowane guzy wewnątrzczaszkowe to pochodzące z komórek gleju –glejaki, wywodzące się z komórek nabłonkowych pajęczynówki – oponiaki oraz najrzadsze, wywodzący się z komórek obwodowego układu nerwowego – nerwiaki.

Resekcja guzów wykonujemy w lokalizacjach:
• Obszaru podnamiotowego (móżdżek, pień mózgu, okolica otworu wielkiego)
• Okolicy szyszynki
• Okolicy kąta mózgowo-móżdżkowego (CPA)
• Układu komorowego

• Podstawy czaszki i oczodołu

W leczeniu guzów stosuje się neurochirurgiczne usunięcie nowotworu. Celem operacji jest usunięcie całkowite nowotworu lub, jeśli nie jest to możliwe, maksymalne zmniejszenie masy guza przy zachowaniu prawidłowych funkcji neurologicznych.

W ramach zabiegu neurochirurgicznego możemy wykonać rekonstrukcje kości czaszki przy użyciu standardowej protezy lub też z zastosowaniem dedykowanego kształtowi ubytku implantu 3D. Implanty wykonane są z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, charakteryzuje się wysoką zgodnością biologiczną oraz odpornością.

W szpitalu Vital Medic podczas operacji resekcji guzów stosujemy najnowocześniejsze metody, które przynoszą optymalne efekty leczenia:
Monitorowanie elektrofizjologiczne umożliwia w trakcie zabiegu na identyfikacje struktur mózgu odpowiedzialnych za funkcje życiowe: ruch, mowę, wzrok, itp.
Monitorowanie neuropsychologiczne w trakcie zabiegu pomaga identyfikować struktury mózgu odpowiedzialne za funkcje poznawcze i nastrój
Planowanie zabiegu w oparciu o fuzję badania MR z traktografią obszaru guza mózgu i badania tomografii śródoperacyjnej, przy użyciu O-arm i neuronawigacji
Mikroskop z fluorescencją w celu identyfikacji komórek nowotworowych

Neuromonitoring


jest metodą diagnostyczna, którą typowo kojarzy się z pracowniami EEG lub EMG gdzie wykonywane badania służą do diagnostyki padaczki lub chorób nerwów. Metody te można wykorzystać także trakcie operacji. Wykorzystaniu podlega fakt, że impulsy nerwowe są formą mikroimpulsów elektrycznych, które można zarejestrować superczułymi aparatami. Dzięki temu w trakcie operacji wykrywane są impulsy z kory mózgu odpowiedzianej np za ruch do odpowiednich mięśni, które je wykonują. Podobnie można zmierzyć impulsy kierowane do ośrodków czucia, wzroku, słuchu. Diagnostyka służy w dwóch obszarach – leczeniu nowotworów układu nerwowego oraz schorzeń naczyń układu nerwowego.Typowym wykorzystaniem jest pierwsza grupa chorób tj. nowotwory gdzie poprzez drażnienie mózgu w operowanych obszarach wykrywa się granice szczególnie czułych i ważnych ośrodków: ruchu, czucia, słuchu, wzroku. W przypadku chorób naczyniowych wykorzystanie neuromonitoringu jest bardziej zaawansowane i wymaga szczególnego doświadczenia. W tych operacjach wykrywane poprzez neuromonitoring jest zagrożenie udarem mózgu, które może powstać w przypadku np. nieoptymalnego położenia klipsa naczyniowego. Ta metoda diagnostyczna pozwala na dodatkowe monitorowanie wykonywanej operacji i zwiększenie bezpieczeństwa. Paradoksalnie w części sytuacji pozwala świadomie zamknąć chore naczynie, gdy po jego odwracalnym(czasowym) zamknięciu nie stwierdzane jest niedokrwienie. Decyzja taka może zostać podjęta świadomie oraz z minimalizacją ryzyka.

Fluorescencja onkologiczna


Jest metodą diagnostyki śród operacyjnej umożliwianą przez nowoczesne mikroskopy operacyjne. Badanie jest oparte o zmiany w metabolizmie komórek nowotworowych, które powodują obecność innych niż typowo grup enzymów. Enzymy te w mniejszych lub czasem większych ilościach mają zdolność do przetwarzania substancji chemicznych. W badaniu fluorescencji onkologicznej podawany jest pacjentowi lek z tak dobraną substancją chemiczną, ze po przetworzeniu przez chore komórki nowotworu gromadzi się ona w ich wnętrzu. W trakcie operacji, po oświetleniu odsłoniętego chorego miejsca w mózgu, obszary nacieczone nowotworem „świecą” co ułatwia ich identyfikację. Dzięki temu zabieg może być bardziej doszczętny gdyż zmniejsza ryzyko pominięcia słabo widocznych fragmentów guza. Paradoksalnie użycie tej metody może też zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu gdyż ułatwiając obrazowanie guza kieruje działania śród operacyjnie na chore obszary odsuwając uwagę od nienacieczonych. Fluorescencja onkologiczna znajduje największe zastosowanie w operacjach złośliwych glejaków mózgu.

Biopsja jest inwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą na postawienie rozpoznania histopatologicznego zmiany i podjęcie na tej podstawie decyzji terapeutycznych.

Wykonujemy biopsje:

• Stereotaktyczna, igłowa przy użyciu neuronawigacji
• Stereotaktyczna, igłowa przy użyciu ramy stereotaktycznej
• W ramach otwartego zabiegu kraniotomii czaszki
• Biopsje mózgu wyżej wymienionymi metodami u dzieci (także w okolicach pnia i struktur głębokich mózgu)

Zabieg plastyki ubytku kości czaszki wykonujemy w ramach odrębnej operacji lub jako uzupełnienie operacji neuroonkologicznej. Rekonstrukcje kości czaszki mogą być wykonane przy użyciu standardowej protezy lub też z zastosowaniem dedykowanego kształtowi ubytku implantu 3D. Implanty wykonane są z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, charakteryzują się wysoką zgodnością biologiczną oraz odpornością.

Przeprowadzamy resekcje guzów kręgosłupa oraz guzów kanału kręgowego: zewnątrzoponowych, wewnątrzoponowych – zewnątrzrdzeniowych oraz guzów wewnątrzrdzeniowych. Zajmujemy się również chorobami naczyniowymi rdzenia (np. naczyniaki tętniczo-żylne). Podczas tych zabiegów stosowany jest neuromonitoring śródoperacyjny.

W przypadkach nie operacyjnych, możliwa jest do wykonania biopsja.

KONTAKT

KONTAKT

✉ neuro@vitalmedic.pl

KOORDYNATOR PACJENTA

Paweł Respondek
📞 +48 531 999 172
✉ p.respondek@vitalmedic.pl

OPIEKUN PACJENTA

Nicoletta Nicowska
📞 +48 531 439 671
✉ n.nicowska@vitalmedic.pl

ZOSTAW WIADOMOŚĆ

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

Pole do wpisania imienia i nazwiska
Pole do wpisania adresu email
Pole do wpisania numeru telefonu
Pole do wpisania wiadomości.

FINANSOWANIE LECZENIA


PERSONEL

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

Związany z neurochirurgią od 1998 roku, kiedy rozpoczął działalność naukową, a następnie, pozostając stypendystą Ministra Zdrowia, Studia Indywidualne w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukację kontynuował na Studiach Doktoranckich na Wydziale Lekarskim CMUJ w Krakowie (2002-2006). Podczas specjalizacji z zakresu neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w Krakowie (2003-2010) brał udział w licznych szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe (w tym w Polsce, USA, Niemczech, Francji). Odbył roczne stypendium naukowo-kliniczne z zakresu neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu w Rochester, USA.

Łącząc pracę zawodową z naukową, przeprowadza miesięcznie kilkadziesiąt zabiegów operacyjnych jednocześnie uczestnicząc w licznych projektach naukowo-badawczych. Jest autorem lub współautorem blisko stu publikacji i doniesień. Jego prace z zakresu mechanizmów działania stymulacji głębokiej mózgu były nagradzane na krajowych i zagranicznych konferencjach i zostały opublikowane w czasopismach Nature Medicine i Nature Neuroscience.

Międzynarodowy konsultant, nauczyciel i wykładowca w zakresie neurochirurgii czynnościowej i onkologicznej z zastosowaniem mapowania czynnościowego. Posiada eksperckie doświadczenie w zakresie stymulacji głebokiej mózgu, stymulacji rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, dokanałowego leczenia baklofenem za pomocą pomp oraz resekcji guzów glejowych mózgu w okolicach elokwentnych prowadzonych z wybudzeniem śródoperacyjnym i monitorowaniem elektrofizjologicznym funkcji mowy, ruchu, wzroku, słuchu i czucia dotyku (łącznie ponad tysiąc przeprowadzonych tego typu zabiegów).


Zdjęcie Dariusz Szarek

dr n. med Dariusz Szarek

specjalista neurochirurgii

• absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 2004
• Absolwent studiów podyplomowych z zakresu biomateriałów Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2005
• dr nauk medycznych od 2010
• specjalista neurochirurg od 2012

Szkolenie specjalizacyjne odbył w latach 2006-2012 pracując w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Oddziale Neurochirurgii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala im T. Marciniaka we Wrocławiu gdzie aktualnie pracuje od 2013 roku na stanowisku zastępcy ordynatora.

Od momentu zakończenie szkolenia specjalizacyjnego i rozpoczęcia pracy samodzielnego neurochirurga skupia się na rozwoju w technikach operacyjnego leczenia schorzeń naczyniowych mózgu oraz zaawansowanych nowotworów układu nerwowego.

Celem poszerzania wiedzy medycznej, poza kursami doskonalącymi, stale poszerza swoje umiejętności korzystając z wiedzy innych neurochirurgów poprzez odbywanie staży w miedzynarodowych ośrodkach:

• Szpital Uniwersytecki, Helsinki, Finlandia
• Szpital Uniwersytecki, Kopenhaga, Dania
• Wojskowy Szpital Uniwersytecki, Praga, Czechy
• Szpital Uniwersytecki, Zurich, Szwajcaria
• Szpital Uniwersytecki, Monpelier, Francja
• Szpital Taishinkai, Sapporo, Japonia

Staże te obejmowały leczenie tętniaków, naczyniaków tętniczo-żylnych, przetok oponowych oraz wykonywanie by-pass’ów tętnic mózgu stosowanych w takich schorzeniach jak choroba moya-moya, „nieoperacyjne” tętniaki i guzy mózgu oraz miażdżyca tętnic dogłowowych. W chirurgii tych schorzeń aktualnie preferuję superprecyzyjne preparowanie wzorując się na doświadczeniach neurochirurgów japońskich gdzie wykorzystują zaprojektowane przez tych lekarzy mikronarzędzia. Ponadto jest zwolennikiem wykorzystywania neuromonitoringu oraz angiografii śróoperacyjnej dla podniesienia skuteczności oraz redukcji ryzyka tych operacji.

Drugim kierunkiem rozwoj są techniki operacyjne wspomagające chirurgię guzów mózgu. W metodach tych skupia się na zastosowaniu neuromonitoringu, wybudzeń śródoperacyjnych, czynnościowych badań  MR oraz traktografii MR.


mgr Bartosz Pańczyszak

fizjoterapeuta

Kierownik zakładu rehabilitacji szpitala Vital Medic.


dr n. med. Łukasz Grabarczyk

specjalista neurochirurgii

Specjalista neurochirurg, międzynarodowy konsultant, sekretarz Polskiego Towarzystwa Neuromodulacji INS, wykładowca akademicki i szkoleniowiec.

Czternastoletnie doświadczenie w zawodzie neurochirurga zdobył w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i w Klinice Budzik dla Dorosłych, której był wieloletnim szefem, z powodzeniem prowadząc diagnostykę, leczenie i wybudzanie pacjentów w śpiączce, oraz przeprowadzając nowatorskie w skali europejskiej operacje wszczepiania stymulatorów pacjentom w śpiączce.

Operacyjnie leczy również chorobę Parkinsona i padaczkę stosując metody głębokiej stymulacji mózgu. Zajmuje się operowaniem skomplikowanych guzów mózgu i chirurgią kręgosłupa od metod małoinwazyjnych, po duże zabiegi rekonstrukcyjne.

Stale doskonali się w dziedzinie leczenia bólu jak najmniej inwazyjnymi i jak najbardziej skutecznymi metodami, a wieloletnie doświadczenie w tym zakresie sprawiło, że wyznaje zasadę, że nic nie „musi” boleć.

Odbył międzynarodowe kursy i szkolenia z zakresu leczenia bólu, dystonii, chorób neurodegeneracyjnych, neuroendoskopii m.in. w Johns Hopkins Hospital w Baltimore w Stanach Zjednoczonych, a także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, RPA, czy Szwajcarii.

Dorobek naukowy i zawodowy miał okazję prezentować na międzynarodowych zjazdach neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, a tematem wystąpień były wówczas m.in.: leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego, leczenie kompleksowego zespołu bólu regionalnego, nowoczesne metody diagnostyki i leczenia śpiączki, stymulacja warstwy niepewnej w leczeniu choroby Parkinsona.

Sekretarz Międzynarodowego Towarzystwa Neuromodulacji INS (International Neuromodulation Society), członek Międzynarodowego Towarzystwa Neuroendoskopii IFNE (International Federation of Neuroendoscopy), stowarzyszenia London Pain Forum oraz Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Zdjęcie Mateusz Pawłowski

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Specjalizuje się w zabiegach z kręgu neuroonkologii, chirurgii kręgosłupa oraz wodogłowia. Wiedzę i umiejętności doskonalił w trakcie licznych kursów krajowych i zagranicznych. 


Zdjęcie Anna Włodarczyk

mgr Anna Włodarczyk

psycholog, psychoterapeuta

• psycholog ze specjalnością kliniczną, seksuolog, psychoterapeuta
• certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
• członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
• biegły sądowy
• uczestniczka specjalistycznego szkolenia przeznaczonego dla profilerów osób zaginionych
• ekspert Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej
• realizatorka profilaktycznych kampanii społecznych akcji społecznych, za co została uhonorowana tytułem „ Człowiek Roku 2016 w plebiscycie NTO”
• członek OSP, od 2006 roku blisko związana z Państwową Strażą Pożarną jako Specjalista Wojewódzki ds. Ratownictwa, w zakresie pomocy psychologicznej dla ofiar wypadków i strażaków
• szkoleniowiec z zakresu m.in. współpracy w grupie, tworzenia zespołów, kontaktów z osobami poszkodowanymi z uwzględnieniem profili osób zaginionych, debriefingu i defusingu
• przewodnik dwóch psów przygotowywanych do pracy ratowniczej (z jednym zdała egzamin specjalności terenowej klasy 0 PSP)
• Psycholog w Szpitalu Vital Medic w Kluczborku

Zainteresowania zawodowe: od czasu współpracy ze Szpitalem Vital Medic na czoło wysuwa się neuropsychologia (wkrótce więcej na ten temat) oraz związana z miłością do psów działalność w Fundacji “Opolsar,” jednostce wyspecjalizowanej w poszukiwaniu osób zaginionych przy użyciu psów ratowniczych.


Zdjęcie Monika Stomal-Słowińska

dr n. med. Monika Stomal-Słowińska

specjalista neurochirurgii

Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska to absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – studia ukończyła w 1998 roku. W trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii zdobywała wiedzę i doskonaliła umiejętności poprzez udział w szeregu zagranicznych szkoleń i kursów. Między innymi, uczyła się w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii (Londyn). W 2012 roku na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach przyznano jej stopień naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę z dziedziny neurochirurgii. W 2015 roku przystąpiła do obrony pracy doktorskiej z neuropsychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku ukończyła studia na kierunku Medycyna Estetyczna w Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, zaś rok później – powiązany z nim kierunek Medycyna Przeciwstarzeniowa (Anti-Aging) w Międzynarodowym Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie, szkole pod auspicjami Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych (SLDE).

Dr n. med. Monika Stomal-Słowińska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie neurochirurgii – jest związana z tą dziedziną od czasu skończenia studiów.

Ikona Osoby

dr n. med. Elżbieta Nowicka

specjalista onkologii klinicznej i radioterapii

Ikona Osoby

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Ikona Osoby

dr n. med. Wojciech Fortuna

specjalista neurologii

Doświadczenie zawodowe:

• 2017-dziś – Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – pracownik naukowo – dydaktyczny
• 2016-dziś – Wrocław Walk Again Project – koordynator z zakresu hodowli komórkowych
• 2011-dziś – Akson – Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa – nadzór neurologiczny nad przebiegiem neurorehabilitacji, prowadzenie programu neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS)
• 2011-2017 – Katedra i Klinika Neurochirurgii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – specjalista naukowo-techniczny
• 2008-2011 – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – adiunkt, badania podstawowe i wykonanie izolacji i hodowli ludzkich komórek glejowych pochodzących z błony węchowej nosa użytych do transplantacji trzem pacjentom z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego
• 2008-2011 – Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z neurologii
• 2006-dziś – Centrum Medyczne, Ośrodek Terapii Fagowej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – lekarz, kwalifikacja pacjentów i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami
• 1997-dziś – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu – asystent
• 1997-1999 – Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – staż specjalizacyjny z pediatrii
• 1995-1996 – Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy we Wrocławiu – lekarz rezydent, staż podyplomowy

Osiągnięcia:
• Prowadzenie elektrofizjologicznego monitorowania śródoperacyjnego: mikro- i makrorekording aktywności mózgu podczas implantacji elektrod do głębokiej stymulacji mózgu (DBS), SEP czuciowe potencjały wywołane, MEP ruchowe czuciowe potencjały wywołane, d-wave ocena fali D podczas operacji rdzenia kręgowego, monitorowanie nerwów czaszkowych i obwodowych, mapowanie kory mózgu – w zakresie ruchu, czucia i ośrodków mowy
• Prowadzenie neuromodulacji układu nerwowego przy zastosowaniu powtarzalnej, przezczaszkowej modulacji magnetycznej (rTMS) u pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego
• Badania komórkowe in vitro i in vivo: zakładanie hodowli pierwotnych, hodowla i identyfikacja komórek, ocena właściwości biologicznych komórek
• Kwalifikacja i prowadzenie eksperymentalnej terapii bakteriofagami przewlekłych zakażeń bakteryjnych u ludzi