Neurochirurgia

NOWOTWORY MÓZGU I KRĘGOSŁUPA

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE

Kompleksowe i skoordynowane leczenie nowotworów mózgu i kręgosłupa odbywa się w Centrum Leczenia Nowotworów Mózgu i Kręgosłupa, w ramach którego zapewniamy:
• Konsultacje specjalistyczne – pierwszorazowe, w celu rozpoznania choroby
• Badania diagnostyczne, odpowiednie dla wstępnego rozpoznania choroby
• Kwalifikację do leczenia zabiegowego
• Optymalnie dobrany zabieg operacyjny z użyciem najnowocześniejszych technologii planowania i wykonywania zabiegu
• Indywidualnie projektowaną rehabilitacje neurologiczną około i pooperacyjną
• Konsultacje monitorujące w celu dalszej kontroli i kontynuacji leczenia

Diagnostyka przedoperacyjna
W celu oceny kwalifikacji do operacji neuroonkologicznej należy odbyć konsultację specjalistyczną ze specjalistami neurochirurgii: dr n. med. Witoldem Libionką lub dr n. med. Dariuszem Szarkiem lub lek. Mateuszem Pawłowskim, dostarczając także aktualne badanie MR głowy z kontrastem. Konsultację specjalistyczną można odbyć osobiście w Poradni Neurochirurgii w szpitalu Vital Medic w Kluczborku oraz poradniach w: Gdańsku, Bielsku-Białej, Wrocławiu lub w trybie zdalnym, przesyłając przez wybrany bezpieczny hosting plików badanie MR poprzez email. W razie potrzeby korzystamy na tym etapie z dodatkowych konsultacji w celu optymalizacji dalszego, pooperacyjnego leczenia onkologicznego (chemioterapii i radioterapii), korzystając z pomocy dr n. med. Elżbiety Nowickiej, specjalisty onkologii klinicznej i radioterapii.

Postępowanie pooperacyjne – kontynuacja leczenia we współpracy z Instytutem Onkologii w Gliwicach
Kontynuacją leczenia zabiegowego w naszym szpitalu jest dalsze leczenie (radioterapia, chemioterapia) w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Pierwsza konsultacja onkologiczna przeprowadzana jest przez dr n. med. Elżbietę Nowicką – specjalista onkologii klinicznej i radioterapii – kilka dni po zabiegu operacyjnym, jeszcze podczas pobytu pacjenta na oddziale neurochirurgii szpitala Vital Medic. Kolejna z konsultacji onkologicznych przeprowadzana jest w trybie zdalnym i koncentruje się na ocenie badania histopatologicznego, precyzyjnym rozpoznaniu choroby nowotworowej i w konsekwencji propozycji dalszego leczenia onkologicznego w zakresie chemioterapii i radioterapii w Instytucie Onkologii w Gliwicach.
 
Przez okres 2 lat od zabiegu w naszym szpitalu, wszyscy pacjenci po zabiegu resekcji guza mózgu, mają możliwość bezpłatnego wykonania okresowego badania MR głowy i konsultacji wyniku z neurochirurgiem w ramach Poradni Neurochirurgii szpitala Vital Medic w Kluczborku (okresy monitorowania wedle wskazań lekarza).
 
W okresie pooperacyjnym, w trakcie pobytu w szpitalu Vital Medic, pacjent będzie objęty specjalistyczną rehabilitacją leczniczą, która może być kontynuowana po wypisaniu pacjenta z oddziału neurochirurgii, w ramach oferowanych pakietów rehabilitacyjnych: ambulatoryjnych lub rehabilitacji neurologicznej połączonej z dalszym pobytem w naszym szpitalu lub hotelu.  

ZABIEGI

Resekcja glejaka w Vital Medic

Podejmujemy się operacji glejaków o wysokim stopniu złośliwości (tzw. glejak wielopostaciowy), a także operacji w przypadku wznowy i reoperacji.

Wykonujemy operacje resekcji guzów mózgu, m. in. w okolicach:
• w obszarze nadnamiotowym i okolicach elokwentnych
• kąta mostowo-móżdżkowego
• układu komorowego mózgu
• wyspy
• pnia mózgu i okolic
• móżdzku

W leczeniu guzów stosuje się neurochirurgiczne usunięcie nowotworu. Celem operacji jest usunięcie całkowite nowotworu lub, jeśli nie jest to możliwe, maksymalne zmniejszenie masy guza przy zachowaniu prawidłowych funkcji neurologicznych.

W ramach zabiegu neurochirurgicznego możemy wykonać rekonstrukcje kości czaszki przy użyciu standardowej protezy lub też z zastosowaniem dedykowanego kształtowi ubytku implantu 3D. Implanty wykonane są z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, charakteryzuje się wysoką zgodnością biologiczną oraz odpornością.

W szpitalu Vital Medic podczas operacji resekcji guzów stosujemy najnowocześniejsze metody, które przynoszą optymalne efekty leczenia:
 Monitorowanie elektrofizjologiczne umożliwia w trakcie zabiegu na identyfikacje struktur mózgu odpowiedzialnych za funkcje życiowe: ruch, mowę, wzrok, itp.
 Monitorowanie neuropsychologiczne w trakcie zabiegu pomaga identyfikować struktury mózgu odpowiedzialne za funkcje poznawcze i nastrój
 Planowanie zabiegu w oparciu o fuzję badania MR z traktografią obszaru guza mózgu i badania tomografii śródoperacyjnej, przy użyciu O-arm i neuronawigacji
 Mikroskop z fluorescencją w celu identyfikacji komórek nowotworowych

Neuromonitoring


jest metodą diagnostyczna, którą typowo kojarzy się z pracowniami EEG lub EMG gdzie wykonywane badania służą do diagnostyki padaczki lub chorób nerwów. Metody te można wykorzystać także trakcie operacji. Wykorzystaniu podlega fakt, że impulsy nerwowe są formą mikroimpulsów elektrycznych, które można zarejestrować superczułymi aparatami. Dzięki temu w trakcie operacji wykrywane są impulsy z kory mózgu odpowiedzianej np za ruch do odpowiednich mięśni, które je wykonują. Podobnie można zmierzyć impulsy kierowane do ośrodków czucia, wzroku, słuchu. Diagnostyka służy w dwóch obszarach – leczeniu nowotworów układu nerwowego oraz schorzeń naczyń układu nerwowego.Typowym wykorzystaniem jest pierwsza grupa chorób tj. nowotwory gdzie poprzez drażnienie mózgu w operowanych obszarach wykrywa się granice szczególnie czułych i ważnych ośrodków: ruchu, czucia, słuchu, wzroku. W przypadku chorób naczyniowych wykorzystanie neuromonitoringu jest bardziej zaawansowane i wymaga szczególnego doświadczenia. W tych operacjach wykrywane poprzez neuromonitoring jest zagrożenie udarem mózgu, które może powstać w przypadku np. nieoptymalnego położenia klipsa naczyniowego. Ta metoda diagnostyczna pozwala na dodatkowe monitorowanie wykonywanej operacji i zwiększenie bezpieczeństwa. Paradoksalnie w części sytuacji pozwala świadomie zamknąć chore naczynie, gdy po jego odwracalnym(czasowym) zamknięciu nie stwierdzane jest niedokrwienie. Decyzja taka może zostać podjęta świadomie oraz z minimalizacją ryzyka.

Fluorescencja onkologiczna


Jest metodą diagnostyki śród operacyjnej umożliwianą przez nowoczesne mikroskopy operacyjne. Badanie jest oparte o zmiany w metabolizmie komórek nowotworowych, które powodują obecność innych niż typowo grup enzymów. Enzymy te w mniejszych lub czasem większych ilościach mają zdolność do przetwarzania substancji chemicznych. W badaniu fluorescencji onkologicznej podawany jest pacjentowi lek z tak dobraną substancją chemiczną, ze po przetworzeniu przez chore komórki nowotworu gromadzi się ona w ich wnętrzu. W trakcie operacji, po oświetleniu odsłoniętego chorego miejsca w mózgu, obszary nacieczone nowotworem „świecą” co ułatwia ich identyfikację. Dzięki temu zabieg może być bardziej doszczętny gdyż zmniejsza ryzyko pominięcia słabo widocznych fragmentów guza. Paradoksalnie użycie tej metody może też zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu gdyż ułatwiając obrazowanie guza kieruje działania śród operacyjnie na chore obszary odsuwając uwagę od nienacieczonych. Fluorescencja onkologiczna znajduje największe zastosowanie w operacjach złośliwych glejaków mózgu.

Wykonujemy resekcje guzów wewnątrzczaszkowych pierwotnych (wewnątrzpochodne) oraz wtórnych-nowotwory przerzutowe (zewnątrzpochodne).

Najczęściej diagnozowane guzy wewnątrzczaszkowe to pochodzące z komórek gleju –glejaki, wywodzące się z komórek nabłonkowych pajęczynówki – oponiaki oraz najrzadsze, wywodzący się z komórek obwodowego układu nerwowego – nerwiaki.

Resekcja guzów wykonujemy w lokalizacjach:
• Obszaru podnamiotowego (móżdżek, pień mózgu, okolica otworu wielkiego)
• Okolicy szyszynki
• Okolicy kąta mózgowo-móżdżkowego (CPA)
• Układu komorowego

• Podstawy czaszki i oczodołu

W leczeniu guzów stosuje się neurochirurgiczne usunięcie nowotworu. Celem operacji jest usunięcie całkowite nowotworu lub, jeśli nie jest to możliwe, maksymalne zmniejszenie masy guza przy zachowaniu prawidłowych funkcji neurologicznych.

W ramach zabiegu neurochirurgicznego możemy wykonać rekonstrukcje kości czaszki przy użyciu standardowej protezy lub też z zastosowaniem dedykowanego kształtowi ubytku implantu 3D. Implanty wykonane są z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, charakteryzuje się wysoką zgodnością biologiczną oraz odpornością.

W szpitalu Vital Medic podczas operacji resekcji guzów stosujemy najnowocześniejsze metody, które przynoszą optymalne efekty leczenia:
 Monitorowanie elektrofizjologiczne umożliwia w trakcie zabiegu na identyfikacje struktur mózgu odpowiedzialnych za funkcje życiowe: ruch, mowę, wzrok, itp.
 Monitorowanie neuropsychologiczne w trakcie zabiegu pomaga identyfikować struktury mózgu odpowiedzialne za funkcje poznawcze i nastrój
 Planowanie zabiegu w oparciu o fuzję badania MR z traktografią obszaru guza mózgu i badania tomografii śródoperacyjnej, przy użyciu O-arm i neuronawigacji
 Mikroskop z fluorescencją w celu identyfikacji komórek nowotworowych

Neuromonitoring


jest metodą diagnostyczna, którą typowo kojarzy się z pracowniami EEG lub EMG gdzie wykonywane badania służą do diagnostyki padaczki lub chorób nerwów. Metody te można wykorzystać także trakcie operacji. Wykorzystaniu podlega fakt, że impulsy nerwowe są formą mikroimpulsów elektrycznych, które można zarejestrować superczułymi aparatami. Dzięki temu w trakcie operacji wykrywane są impulsy z kory mózgu odpowiedzianej np za ruch do odpowiednich mięśni, które je wykonują. Podobnie można zmierzyć impulsy kierowane do ośrodków czucia, wzroku, słuchu. Diagnostyka służy w dwóch obszarach – leczeniu nowotworów układu nerwowego oraz schorzeń naczyń układu nerwowego.Typowym wykorzystaniem jest pierwsza grupa chorób tj. nowotwory gdzie poprzez drażnienie mózgu w operowanych obszarach wykrywa się granice szczególnie czułych i ważnych ośrodków: ruchu, czucia, słuchu, wzroku. W przypadku chorób naczyniowych wykorzystanie neuromonitoringu jest bardziej zaawansowane i wymaga szczególnego doświadczenia. W tych operacjach wykrywane poprzez neuromonitoring jest zagrożenie udarem mózgu, które może powstać w przypadku np. nieoptymalnego położenia klipsa naczyniowego. Ta metoda diagnostyczna pozwala na dodatkowe monitorowanie wykonywanej operacji i zwiększenie bezpieczeństwa. Paradoksalnie w części sytuacji pozwala świadomie zamknąć chore naczynie, gdy po jego odwracalnym(czasowym) zamknięciu nie stwierdzane jest niedokrwienie. Decyzja taka może zostać podjęta świadomie oraz z minimalizacją ryzyka.

Fluorescencja onkologiczna


Jest metodą diagnostyki śród operacyjnej umożliwianą przez nowoczesne mikroskopy operacyjne. Badanie jest oparte o zmiany w metabolizmie komórek nowotworowych, które powodują obecność innych niż typowo grup enzymów. Enzymy te w mniejszych lub czasem większych ilościach mają zdolność do przetwarzania substancji chemicznych. W badaniu fluorescencji onkologicznej podawany jest pacjentowi lek z tak dobraną substancją chemiczną, ze po przetworzeniu przez chore komórki nowotworu gromadzi się ona w ich wnętrzu. W trakcie operacji, po oświetleniu odsłoniętego chorego miejsca w mózgu, obszary nacieczone nowotworem „świecą” co ułatwia ich identyfikację. Dzięki temu zabieg może być bardziej doszczętny gdyż zmniejsza ryzyko pominięcia słabo widocznych fragmentów guza. Paradoksalnie użycie tej metody może też zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu gdyż ułatwiając obrazowanie guza kieruje działania śród operacyjnie na chore obszary odsuwając uwagę od nienacieczonych. Fluorescencja onkologiczna znajduje największe zastosowanie w operacjach złośliwych glejaków mózgu.

Biopsja jest inwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą na postawienie rozpoznania histopatologicznego zmiany i podjęcie na tej podstawie decyzji terapeutycznych.

Wykonujemy biopsje:

• Stereotaktyczna, igłowa przy użyciu neuronawigacji
• Stereotaktyczna, igłowa przy użyciu ramy stereotaktycznej
• W ramach otwartego zabiegu kraniotomii czaszki
• Biopsje mózgu wyżej wymienionymi metodami u dzieci (także w okolicach pnia i struktur głębokich mózgu)

Zabieg plastyki ubytku kości czaszki wykonujemy w ramach odrębnej operacji lub jako uzupełnienie operacji neuroonkologicznej. Rekonstrukcje kości czaszki mogą być wykonane przy użyciu standardowej protezy lub też z zastosowaniem dedykowanego kształtowi ubytku implantu 3D. Implanty wykonane są z przędzy polipropylenowej i poliestrowej, charakteryzują się wysoką zgodnością biologiczną oraz odpornością.

Przeprowadzamy resekcje guzów kręgosłupa oraz guzów kanału kręgowego: zewnątrzoponowych, wewnątrzoponowych – zewnątrzrdzeniowych oraz guzów wewnątrzrdzeniowych. Zajmujemy się również chorobami naczyniowymi rdzenia (np. naczyniaki tętniczo-żylne). Podczas tych zabiegów stosowany jest neuromonitoring śródoperacyjny.

W przypadkach nie operacyjnych, możliwa jest do wykonania biopsja.

PERSONEL

dr n. med Witold Libionka

specjalista neurochirurgii i neurotraumatologii

dr n. med. Monika Stomal-Słowińska

specjalista neurochirurgii

lek. Mateusz Pawłowski

specjalista neurochirurgii

dr n. med. Łukasz Grabarczyk

specjalista neurochirurgii

dr n. med. Olga Milczarek

specjalista neurologii i neurologii dziecięcej

dr n. med. Wojciech Fortuna

specjalista neurologii

dr n. med. Tamara Sokół

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

mgr Anna Włodarczyk

psycholog, psychoterapeuta

mgr Bartosz Pańczyszak

fizjoterapeuta

KONTAKT

KOORDYNATOR PACJENTA

Paweł Respondek
+48 531 999 172
p.respondek@vitalmedic.pl

OPIEKUN PACJENTA

Nicoletta Nicowska
+48 531 439 671
n.nicowska@vitalmedic.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

formularz kontaktowy