Chirurgia Kręgosłupa

CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA

Współpracujemy z fundacjami pomagającymi osobom ciężko chorym, także w przypadkach chorób: nowotworowych mózgu i kręgosłupa, Parkinsona, Huntingtona i Dystonii. Dzięki tej współpracy istnieje możliwość częściowego lub całkowitego finansowania kosztów leczenia. Zapewniamy niezbędną pomoc w ubieganiu się o finansowanie leczenia w naszym szpitalu  z udziałem fundacji.

Zapewniamy skoordynowane i kompleksowe świadczenia medyczne, obejmujące pełen zakres zabiegów operacyjnych na kręgosłupie. Leczenie chirurgiczne poprzedzone jest wnikliwym planowaniem z użyciem najnowocześniejszych technik.

 • Kompleksowy przebieg leczenia dostosowujemy do indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych pacjenta, aby osiągnąć jak najlepsze efekty podjętej terapii.

 • Autorski program realizowany w trakcie pobytu obejmuje rehabilitację przedoperacyjną, zabieg operacyjny oraz rehabilitację pooperacyjną wraz z dalszymi zaleceniami do postępowania.

 • Każdy pacjent otoczony jest opieką koordynatora, który dba o prawidłowy przebieg leczenia i nieustannie służy pomocą.

 • 3 – dniowy pobyt pacjenta na oddziale to standardowy czas potrzebny na realizację indywidualnego programu leczenia.

Leczymy zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie lędźwiowe i szyjne (przepukliny), złamania kręgosłupa oraz nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

MAKSYMALIZUJEMY BEZPIECZEŃSTWO

Podczas zabiegu wykorzystujemy nowoczesne metody monitorowania śródoperacyjnego, takie jak: neuronawigacja, neuromonitoring, wizualizacja przy pomocy fluoroskopii czy podgląd radiologiczny 3D.

Podstawą do wykonania każdej operacji jest dogłębna diagnoza, którą wykonujemy na miejscu we własnej pracowni diagnostyki obrazowej. Szczegółowe Badania mają fundamentalne znaczenie dla podjęcia odpowiednich działań. Natomiast już po przebytej operacji, pacjent wymaga indywidualnie dostosowanej rehabilitacji, która wspomaga szybszy powrót do zdrowia.

INTENSYWNA OPIEKA POOPERACYJNA w OIOM

 

Bardzo ważnym elementem leczenia neurochirurgicznego w naszym szpitalu jest Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM). To 8-łózkowy, pełno profilowy oddział intensywnej terapii, w pełni wyposażonym w sprzęt do monitorowania stanu zdrowia i ratowania życia pacjentów w ciężkich stanach, obsługiwany przez doświadczony zespół anestezjologiczny pod kierownictwem lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia. Posiadanie w strukturach neurochirurgii Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, gwarantuje wszystkim pacjentom Oddziału Neurochirurgii najwyższy możliwy standard opieki pooperacyjnej, a w przypadku operacji resekcji guzów mózgu lub wszczepiania stymulatorów mózgu, stanowi obligatoryjny etap leczenia pooperacyjnego. 

ZAKRES ZABIEGÓW CHIRURGII KRĘGOSŁUPA

Przeciwbólowe

Iniekcje oraz małoinwazyjne zabiegi stosowane w leczeniu bólu w obrębie kręgosłupa, a także w celu zdiagnozowania jego przyczyny.

 • Blokady

  • zewnątrzoponowe
  • okołokorzeniowe
  • stawu międzywyrostkowego
  • stawu krzyżowo-biodrowego
  • krążka międzykręgowego
 • Termolezja

Małoinwazyjne

Metody zapewniające większe bezpieczeństwo zabiegu oraz ograniczenie ryzyka powikłań pooperacyjnych do minimum.

 • Nukleoplastyka

 • Metoda endoskopowa

Tradycyjne

Odbarczające zabiegi operacyjne wykonywane metodą klasyczną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zapewniających większe bezpieczeństwo.

 • Discektomia

 • Hemilaminektomia

 • Laminektomia

 • Foraminotomia

Stabilizacyjne

Techniki polegające na zespoleniu sąsiednich kręgów przy użyciu specjalnych implantów tak, aby doszło do zrostu kostnego.

 • Odcinek C

 • Odcinek L

Pourazowe

Zabiegi wzmacniające uszkodzone kręgi w celu zapobiegania dalszym deformacjom kręgosłupa, a także niwelujące ból.

 • Wertebroplastyka

 • Wertebroplastyka ze stabilizacją

Onkologiczne

Operacyjne leczenie chorób nowotworowych występujących w obrębie kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego.
 • Resekcja guza przerzutowego kręgosłupa

 • Resekcja guza śródrdzeniowego

 • Leczenie zabiegowe malformacji naczyniowych i innych

ENDOSKOPOWA CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA

MIKRODYSCEKTOMIA ENDOSKOPOWA

Najnowocześniejsza technika operacyjnego leczenia dyskopatii. Rana pooperacyjna jest wielkości <1 cm przy minimalnym uszkodzeniu tkanek miękkich. Praktycznie nie występuje ryzyko pooperacyjnej niestabilności kręgosłupa, ryzyko utraty krwi czy infekcji rany operacyjnej. Powiększenie i kąt patrzenia kamery endoskopu pozwala na szeroki wgląd w kanał kręgowy bez usuwania struktur kostnych kręgosłupa.

Korzyści operacji endoskopowej kręgosłupa:

 • minimalizacja ryzyka krwawienia śródoperacyjnego, infekcji rany i powstania blizny w kanale kręgowym
 • maksymalne zaoszczędzenie struktur stabilizujących kręgosłup (więzadeł, mięśni, kości kręgosłupa)
 • mniejsze dolegliwości bólowe po operacji
 • krótki okres hospitalizacji, szybka rehabilitacja i powrót do zdrowia

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU ENDOSKOPOWEGO

Metoda endoskopowej operacji przepukliny jądra miażdżystego wymaga precyzyjnej kwalifikacji jeżeli chodzi o techniczne możliwości dostępu do kanału kręgowego i lokalizacji patologii względem naturalnych otworów kostnych kręgosłupa. Należy więc przeanalizować warunki anatomiczne na podstawie dostępnych badań obrazowych. Najczęściej wykonywane jest badanie rezonansu magnetycznego kanału kręgowego i zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa. W niektórych przypadkach koniczne jest wykonanie dodatkowo badania tomografii komputerowej.

Wszystkie te badania pozwalają na postawienie właściwego rozpoznania, zaplanowanie optymalnego dostępu endoskopowego i przeprowadzenie skutecznej operacji. To z kolei warunkuje ustąpienie dolegliwości i powrót do codziennej aktywności.

Po ustaleniu rozpoznania i prawidłowych wskazań do leczenia operacyjnego zabieg powinien być przeprowadzony najszybciej, jak to tylko możliwe. Zapobiega to niekorzystnym zmianom mechaniki kręgosłupa, a w konsekwencji szybko postępującym zmianom zwyrodnieniowym. Szybkie usunięcie przyczyny dolegliwości pozwala po rehabilitacji na powrót do pełnej aktywności fizycznej. Każda operacja niesie ze sobą pewne ryzyko. Postęp w zakresie metod operacyjnych i zastosowanie nowoczesnych technologii (mikroskop, endoskop) pozwala na jego zminimalizowanie.

PRZEBIEG ZABIEGU ENDOSKOPOWEGO

W trakcie operacji chory leży na brzuchu. W pierwszej kolejności wyznacza się miejsce nacięcia skóry w odniesieniu do celu. Następnie przez niewielkie nacięcie skóry długości <1 cm, pod kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG wprowadza się endoskop do kanału kręgowego w docelowe miejsce. Obserwując obraz na monitorze w kilkukrotnym powiększeniu pozwalającym uzyskać maksymalną precyzję, usuwa się przepuklinę do czasu uwidocznienia prawidłowo odbarczonych struktur nerwowych. Czas zabiegu przeprowadzonego metodą endoskopową wynosi ok. 60 minut.

RODZAJE OPERACJI ENDOSKOPOWYCH KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO I PIERSIOWEGO

DOSTĘP TYLNO-BOCZNY
(selektywna endoskopowa dyscektomia)

Najbardziej popularna endoskopowa metoda operacyjnego leczenia niewielkich przepuklin kręgosłupa. Podczas zabiegu endoskop zostaje wprowadzony do środka krążka międzykręgowego przez mięśnie przykręgosłupowe z ominięciem rdzenia kręgowego. Zostaje usunięta część dysku odpowiedzialna za przepuklinę. Po wykonanym zabiegu ranę pooperacyjną (<1 cm) zamyka się.

DOSTĘP TYLNY
(interlaminarny | przez więzadło żółte)

Najczęściej wykonywany na poziomie L5/S1. Przez naturalne „okienko kostne” w tylnej części kręgosłupa, pod kontrola śródoperacyjnego aparatu RTG, endoskop wprowadza się do kanału kręgowego. Nie usuwa się więzadła żółtego, a jedynie je nacina. Nie usuwa się kości kręgosłupa. Pod kontrolą w powiększeniu (obraz na monitorze), odsuwa się worek oponowy wraz z korzeniem rdzeniowym. Następnie usunięta zostaje przepuklina jądra miażdżystego z kanału kręgowego. Po wykonanym zabiegu ranę pooperacyjną (<1 cm) zamyka się. Metoda pozwala na dostęp do przepuklin w środkowej i bocznej części kanału kręgowego po stronie operowanej.

DOSTĘP BOCZNY
(transforaminalny | przez otwór międzykręgowy)

Najczęściej wykonywany na poziomie L4/L5 i powyżej. Przez naturalne „okienko kostne”, jakim jest otwór  międzykręgowy i pod kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG, endoskop wprowadza się do kanału kręgowego. Przepuklinę jądra miażdżystego usuwa się do momentu uwidocznienia prawidłowo odbarczonego worka oponowego i korzenia rdzeniowego. Po wykonanym zabiegu ranę pooperacyjną (<1 cm) zamyka się. Metoda pozwala na dostęp do przepuklin zlokalizowanych w środkowej i bocznej części kanału po stronie operowanej oraz w ekstremalnych sytuacjach również po stronie przeciwnej.

PO ZABIEGU ENDOSKOPOWYM

W dniu operacji pacjenci mogą poruszać się swobodnie, jednak w ograniczonym zakresie. W następnym dniu chory jest uruchamiany w asyście specjalisty fizjoterapii oraz zostaje przeszkolony w zakresie dalszej rehabilitacji pooperacyjnej i otrzymuje zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Po przeprowadzonej kontroli lekarskiej może udać się do domu. Okres rekonwalescencji po zabiegu trwa około 6 tygodni. Często efekt leczniczy jest spektakularny, jednak zależy to od rodzaju schorzenia, jego czasu trwania przed operacją oraz od zakresu wykonanej operacji.

NUKLEOPLASTYKA (COABLACJA)

Przezskórna nukleoplastyka jest zabiegiem minimalnie inwazyjnym oraz bardzo skutecznym klinicznie w leczeniu dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. Prowadzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz znacznie poprawia komfort chorego. Nowa metoda jest alternatywą dla pacjentów obawiających się leczenia operacyjnego lub w przypadkach wątpliwych.

Zabieg polega na plastyce krążka międzykręgowego przy użyciu specjalnej elektrody wytwarzającej plazmę, dzięki której objętość dysku ulega zmniejszeniu, ograniczając ucisk na sąsiadujące struktury nerwowe. Uzyskany zostaje stan równowagi, który przy zachowaniu właściwego trybu życia może utrzymywać się przez bardzo długi czas.

PRZEBIEG ZABIEGU NUKLEOPLASTYKI

Nukleoplastyka przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym, a dodatkowo pacjent przed zabiegiem otrzymuje łagodne leki nasenne oraz antybiotyk. Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych z wykorzystaniem śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego. Do wnętrza dysku dociera się z dostępu tylno-bocznego, omijając kanał kręgowy oraz struktury nerwowe, dzięki czemu zabieg jest minimalnie inwazyjny.

Przy użyciu specjalnej kaniuli oraz pod stałą kontrolą aparatu RTG, krążek międzykręgowy zostaje przezskórnie nakłuty. Do tak umiejscowionej kaniuli zostaje wprowadzona elektroda, która na swoim końcu wytwarza łuk plazmowy rozbijając masę jądra miażdżystego na cząsteczki wody i dwutlenek węgla. Proces ten nosi nazwę koablacji i odbywa się w temperaturze do 40-50°C jedynie na końcówce elektrody, co daje gwarancję ochrony okolicznych tkanek przed uszkodzeniem i zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań.

Elektroda w trakcie zabiegu zmienia swoje położenie w sześciu kierunkach pod pełną kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG. W efekcie jądro miażdżyste zostaje zmniejszone o 10-20%, co w zupełności wystarcza do znacznego obniżenia ciśnienia wewnątrz dysku oraz umożliwia wycofanie się przepukliny. Orientacyjny czas trwania zabiegu to około 1,5 godziny, a po godzinie od wykonania zabiegu pacjent może wrócić do domu.

Właściwe postępowanie pacjenta oraz prawidłowo prowadzona rehabilitacja pozwolą w ciągu 4-6 tygodni na wygojenie dysku oraz powrót do zdrowia i pracy. Dobre i bardzo dobre wyniki leczenia uzyskuje się u ponad 80%.