Informacja o wpływie na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Rok 2023

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Vital Medic Sp. z o.o. w upadłości

ul. M. Skłodowskiej – Curie 21, 46 -200 Kluczbork

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 
 •  Aparat jezdny OPTIMA  firmy GE XR200AMX numer seryjny 1030623WK1
 • Aparat ramię C ARCADIS ORBIC 3D firmy SIEMENS Numer seyjny 22024
 • Aparat ogólnodiagnostyczny Discovery XR656 numer seryjny M0S14064
 • Tomograf komputerowy OPTIMA CT 660 firmy GE numer seryjny 385354HM6
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich
 • Pracownia rentgenowska
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Radiologii Zabiegowej

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

 • Decyzja nr OR.9022.21.2015.MG z dnia 13.05.2015 r. -Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Decyzja nr   OR.9022.21.2015.MG z dnia 13.05.2015 r. -Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Decyzja nr OR.9022.97.2015.BB z dnia 19.02.2016r. -Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Decyzja nr OR.9022.97.2015.BB z dnia 19.02.2016r. -Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych dozymetrycznych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

W dniu 14.01.2016 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół tomografu  OPTIMA CT 660 firmy GE

 W dniu 14.01.2016 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół tomografu  OPTIMA GE

W dniu 14.01.2016 r.przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół tomografu  Arcadis Orbic 3D

 W dniu 14.01.2016 r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół tomografu  Discovery XR 656     podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.