KOMUNIKAT

13 września br. Sąd Rejonowy w Opolu zdecydował o upadłości „Vital Medic” sp. z o.o. z siedzibą
w Kluczborku (KRS: 0000340342, dalej: Spółka lub Przedsiębiorstwo).
Syndykiem masy upadłości Spółki została wyznaczona przez Sąd Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

Upadłość „Vital Medic” sp. z o.o. wynika z trudnej sytuacji finansowej Spółki. Sąd uznał, że postępowanie upadłościowe to obecnie jedyna możliwość, by Przedsiębiorstwo mogło rozwiązać problemy związane z zadłużeniem.

Co najważniejsze, pacjenci, lekarze i personel medyczny „Vital Medic” sp. z o.o. nie mają jakichkolwiek powodów do niepokoju, bo szpital będzie funkcjonował bez przeszkód tak, jak dotychczas. Ogłoszenie upadłości Spółki nie wpływa w żaden sposób na bieżącą działalność placówki i świadczenie przez nią usług medycznych- nie oznacza tym bardziej zamykania Szpitala. Postępowanie upadłościowe to proces mający na celu uporządkowanie finansów Spółki. Dodatkowo, ogłoszenie upadłości przez Sąd zabezpiecza Szpital przed prowadzeniem jakiejkolwiek egzekucji z jego majątku.


 
Marcin Mirosław Kubiczek, Wiceprezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.
/kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, licencja Ministra Sprawiedliwości nr 244/