Poradnia onkologiczna

 NFZ PORADNIA ONKOLOGICZNA

  |  Poradnia onkologiczna świadczy usługi na postawie kontraktu z NFZ.

Poradnia jest prowadzona we współpracy z Opolskim Centrum Onkologii w Opolu.

W ramach kontraktu z NFZ, pacjenci mogą korzystać min. z konsultacji oraz wstępnej i pogłębionej diagnostyki w celu rozpoznania choroby nowotworowej. Ponadto chorzy pozostający w trakcie leczenia zostaną objęci opieką specjalistów onkologów, aby stale monitorować postępy w leczeniu.

Do poradni może zgłosić się każdy, kto zauważył u siebie niepokojące objawy lub zmiany wymagające konsultacji oraz dogłębnej diagnostyki. Pacjenci pierwszorazowi kierowani do poradni onkologicznej szybciej i sprawniej uzyskają pomoc.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

  • Prowadzimy konsultacje wraz ze wstępną oraz pogłębioną diagnostyką dla pacjentów z podejrzeniem lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.
  • Osoby będące w trakcie leczenia otaczamy specjalistyczną opieką onkologiczną, aby stale monitorować postępy i zapewnić jednolitą ciągłość leczenia.