Zakład rehabilitacji

 NFZ ZAKŁAD REHABILITACJI

Zakład Rehabilitacji szpitala Vital Medic to:

 • nowoczesny ośrodek leczenia chorób kręgosłupa i narządu ruchu
 • przestronna i klimatyzowana sala do ćwiczeń
 • gabinety do indywidualnych zajęć z fizykoterapii i hydroterapii
 • komfortowa strefa wypoczynkowa.

Oferujemy świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej:

 • ambulatoryjne 
 • w ramach oddziału dziennego 
 • komercyjne

PROGRAM REHABILITACJI DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Podczas konsultacji fizjoterapeutycznej zespół doświadczonych specjalistów fizjoterapii dla każdego pacjenta ustala program rehabilitacji w oparciu o indywidualne predyspozycje. W pełni dostosowana terapia pozwala osiągnąć maksymalne rezultaty podjętego leczenia.

METODY LECZENIA

METODY SPECJALNE

 • metoda neurofizjologicznego usprawniania PNF
 • metoda McKenziego
 • PRI – miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczo-udowego
 • mikrokinezyterapia
 • kinesiotaping
 • poizometryczna relaksacja mięśni
 • metoda SET
 • mobilizacje
 • manipulacje
 • neuromobilizacje
 • terapia tkanek miękkich
 • terapia punktów spustowych
 • masaż tkanek głębokich

KINEZYTERAPIA

Trening funkcjonalny

 • ćwiczenia:
  • stabilizacji centralnej
  • spiralnej stabilizacji mięśniowej
  • propriocepcji
 • trening sensomotoryczny

Ćwiczenia ogólnie usprawniające

 • wydolnościowe
 • wzmacniające
 • rozciągające
 • izometryczne
 • czynne w odciążeniu
 • czynne w odciążeniu z oporem
 • bierne
 • z taśmą thera band
 • na piłce rehabilitacyjnej
 • równoważne
 • koordynacyjne

FIZYKOTERAPIA

 • radialna fala uderzeniowa
 • laseroterapia
 • krioterapia
 • pole magnetyczne
 • elektroterapia
 • ultradźwięki
 • jonoforeza
 • fonoforeza
 • światło podczerwone z filtrem czerwonym lub niebieskim

Hydroterapia

 • kąpiel:
  • borowinowa
  • solankowa
  • perełkowa
  • wirowa kończyn dolnych lub górnych

MASAŻ

 • masaż klasyczny
 • masaż leczniczy
 • drenaż limfatyczny

REHABILITACJA KOMERCYJNA

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Obejmuje:

 • badanie funkcjonalne pacjenta
 • ustalenie indywidualnego programu rehabilitacji

PAKIET 1 - GODZINNY
INDYWIDUALNA TERAPIA Z FIZJOTERAPEUTĄ

Obejmuje:

 • realizację indywidualnego programu rehabilitacji ustalonego podczas konsultacji fizjoterapeutycznej
 • naukę wykonywania indywidualnego programu rehabilitacji do samodzielnej pracy pacjenta w domu
 • okresową kontrolę poprawności wykonywania przez pacjenta indywidualnego programu rehabilitacji

Uwaga! W przypadku konieczności korekty indywidualnego programu rehabilitacji wymagana jest powtórna konsultacja fizjoterapeutyczna.

PAKIET 5 - GODZINNY
INDYWIDUALNA TERAPIA Z FIZJOTERAPEUTĄ

Obejmuje:

 • realizację indywidualnego programu rehabilitacji ustalonego podczas konsultacji fizjoterapeutycznej
 • naukę wykonywania indywidualnego programu rehabilitacji do samodzielnej pracy pacjenta w domu
 • okresową kontrolę poprawności wykonywania przez pacjenta indywidualnego programu rehabilitacji


Uwaga! Kupując kolejny Pakiet 5-godzinny w celu kontynuacji leczenia, konsultację fizjoterapeutyczną otrzymasz gratis!

Każda terapia kończy się oceną efektów leczenia – raportem.

PAKIET 4 ZABIEGÓW FIZYKOTERAPEUTYCZNYCH

Obejmuje:

 • falę uderzeniową/krioterapię (do wyboru)
 • laser wysokoenergetyczny
 • ultradźwięki
 • kąpiel perełkową całkowitą/kąpiel wirową kończyn górnych/kąpiel wirową kończyn dolnych/magnetronic/elektroterapię (do wyboru)