Ultrasonograf (USG)

ULTRASONOGRAF (USG)

Całkowicie bezpieczne, bezinwazyjne i bezbolesne badanie, które może być wykonywane wielokrotnie w razie potrzeby. USG wykorzystuje fale ultradźwiękowe, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w badaniu niemal wszystkich narządów wraz z obserwacją ich pracy w czasie rzeczywistym.

WYKONUJEMY BADANIA:

  • dopplerowskie: tętnic szyjnych i kręgowych (UDP), transkranialne tętnic wewnątrzczaszkowych (TCD), naczyń obwodowych
  • UKG serca (echo serca)
  • szyi, tarczycy, ślinianek, jam opłucnowych, jamy brzusznej i inne.

Nowoczesne ultrasonografy z funkcją Doppler, dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu umożliwiają wykonywanie wysokospecjalistycznych badań oraz pomiarów.