Single team

Sławomira Szymańska

Sławomira
zymańska

mgr Sławomira Szymańska

Specjalistka Pielęgniarstwa Operacyjnego
Kierownik Bloku Operacyjnego


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu we Wrocławiu.  Koordynator przedmiotu Pielęgniarstwo Operacyjne oraz wykładowca w Państwowej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu. Uczestniczy w konferencjach naukowych oraz warsztatach, aktualizując swoją wiedzę.

W Szpitalu Vital Medic zajmuje się organizacją pracy Bloku Operacyjnego. Nadzoruje również pracę personelu pielęgniarskiego i porządkowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w trakcie realizacji procedur zabiegowych.