Single team

Małgorzata Myśliwczyk

Małgorzata
yśliwczyk

mgr Małgorzata Myśliwczyk

Koordynator Pacjenta
Zastępca Kierownika Działu Obsługi Pacjenta


Jest absolwentką studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Ukończyła również wiele kursów dokształcających, takich jak m.in: Profesjonalna Obsługa Pacjenta, Odnowa Biologiczna, Wychowawca kolonijny i animator czasu wolnego.

Swój wolny czas chętnie poświęca innym, czego przykładem jest praca w ramach wolontariatu w świetlicy miejskiej i pomoc dzieciom z trudnych rodzin.

Skomplikowaną sytuację traktuje jako wyzwanie, a nie przeszkodę. Cechuje ją sumienność, komunikatywność i szybkość działania. Z chęcią niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują.