Single team

Małgorzata Dec

Małgorzata
Dec

mgr inż. Małgorzata Dec

Koordynator Pacjenta
Kierownik Działu Obsługi Pacjenta


Jest absolwentką studiów inżynierskich oraz magisterskich na Politechnice Opolskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w kierunku nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji.

W celu zapewnienia pacjentom kompleksowej oraz skoordynowanej opieki medycznej na najwyższym poziomie dba o jakość usług, świadczonych w szpitalu Vital Medic. Nadzoruje również prace personelu oraz monitoruje prawidłowy przebieg procedur oraz standardów leczniczych.

Do jej mocnych stron należą komunikatywność, odpowiedzialność, oraz umiejętność kierowania zespołem, a także empatia i otwartość na drugiego człowieka. Cechuje ją również serdeczność i życzliwość, którą okazuje każdego dnia podczas kontaktów z pacjentami.