Single team

Bartosz Pańczyszak

Bartosz
Pańczyszak

mgr Bartosz Pańczyszak


Zajmuje się głównie pacjentami z problemami mięśniowo-szkieletowymi (kręgosłup, stawy obwodowe). Prowadzi również rehabilitację przed i pooperacyjną, m.in. pacjentów po operacjach kręgosłupa, przeprowadzanych w Szpitalu Vital Medic.

Doskonalenie swoich umiejętności uważa za jeden ze swoich zawodowych priorytetów więc stara się w miarę możliwości jak najczęściej uczestniczyć w różnych kursach i szkoleniach.

KURSY:

 • Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty;
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego, A;
 • Trener personalny;
 • BLS – podstawowy kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • Terapia manualna wg koncepcji Plaatsmana;
 • PRI: Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo-miedniczno-udowego;
 • Kinesiology Taping;
 • Techniki miękkie stosowane w leczeniu schorzeń narządu ruchu.

WARSZTATY I SZKOLENIA:

 • Terapia wisceralna w fizjoterapii;
 • Interdyscyplinarność w procesie odbudowy postawy ciała i funkcji organizmu;
 • Trakcja w zespołach bólowych kręgosłupa;
 • Trening funkcjonalny w fizjoterapii i sporcie.