Single team

Karol Cichoń

Karol
Cichoń

Lek. Karol Cichoń

Medycyna Rodzinna


Ukończył uczelnię medyczną, uzyskując dyplom i prawo do wykonywania zawodu lekarza. Dba o to, aby systematycznie poszerzać swoją wiedzę i doskonalić zdobyte umiejętności, dlatego uczestniczy w profesjonalnych kursach, szkoleniach oraz warsztatach.

Prowadzi również prywatną praktykę lekarską. Oferuje pacjentom opiekę, porady i konsultacje w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.