Single team

Katarzyna Bogacz

Katarzyna
Bogacz

Dr n. o k-f Katarzyna Bogacz

Specjalista Fizjoterapii
Kierownik Zakładu Rehabilitacji


Konsultacje: poniedziałek 11:00 – 18:00,
wtorek – czwartek 10:00 – 15:00

Adiunkt w Instytucie Fizjoterapii w Katedrze Fizjoterapii Klinicznej Politechniki Opolskiej. Tytuł doktora uzyskała w 2004 r., tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii w 2007 r.

Specjalizuje się w rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa oraz leczeniu schorzeń narządu ruchu o charakterze przewlekłym.

Ukończyła m.in. kursy: PNF, Terapia Manualna, Mc Kennzie, Stabilizacji Spiralnej, Kinesiology Taping, zastosowanie współczesnych metod diagnostyki i leczenia tkanek miękkich oraz metody Kinesiology Tapingu w pediatrii, Mikrokinezyterapia w praktyce, Terapia Manualna wg koncepcji Plaatsmana.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Opolskiego, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach i sesjach popularno-naukowych jako członek komitetu naukowego i moderator sesji naukowych. Czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych m.in. w Czechach, Holandii i Niemczech. Członek misji naukowych m.in. w Portugalii i na Litwie.

W chwili obecnej jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji z dziedziny fizjoterapii w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Od 2008 r. zbiera materiały do rozprawy habilitacyjnej pod kierunkiem prof. Jana Szczegielniaka.