Single team

Andrzej Jóźwiak

Andrzej
Jóźwiak

Dr n. med. Andrzej Jóźwiak

Specjalista Chirurgii Dziecięcej


Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi w 2000 r. Rozpoczął specjalizację z chirurgii dziecięcej w 2002 roku w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu CZMP w Łodzi, a obecnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta.

W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii dziecięcej. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 2008 roku. Do kręgu szczególnych zainteresowań zawodowych zalicza chirurgię noworodka.