Single team

Aleksander
Sachanbiński

dr n. med. Aleksander Sachanbiński

Specjalista Chirurgii Onkologicznej


Wieloletni Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. Na prowadzonym oddziale wprowadził i rozpowszechnił m.in.: techniki resekcji i termoablacji zmian przerzutowych do wątroby, resekcję guzów wpustu żołądka z otwarciem klatki piersiowej, zabiegi rekonstrukcyjne piersi (z wykorzystaniem tkanek własnych), techniki plastyczne przy resekcjach zmian nowotworowych w obrębie twarzy.

W 1973 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W ciągu swojej wieloletniej kariery zawodowej uzyskał specjalizacje I oraz II stopnia z chirurgii ogólnej, a także 1 stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. W 1987 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 1990 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii onkologicznej.

Pod kierunkiem dr n. med. Aleksandra Sachanbińskiego uzyskało tytuł oraz szkoliło się wielu chirurgów onkologicznych.