Single team

Jan Szczegielniak

Jan
Szczegielniak

Dr hab. n. med. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.

Specjalista Fizjoterapii oraz Specjalista Rehabilitacji Ruchowej
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Fizjoterapii


Konsultacje: środa 16:00 – 18:00

Członek rady nadzorczej Vital Medic Sp. z o.o. oraz członek zarządu Vital Medic Education Sp. z o.o. Profesor w Instytucie Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, dyrektor Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, w latach 2008-2012 dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach.

Autor i współautor ponad 150 artykułów oraz kilkunastu pozycji zwartych z dziedziny fizjoterapii. Członek rad naukowych i czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Redaktor Naczelny magazynu Rehabilitacja w praktyce, członek zespołu do spraw metodologii tworzenia Centralnej Bazy Świadczeń Opieki Zdrowotnej przy Ministrze Zdrowia, ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek zespołu ekspertów do opracowania specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia przy Ministrze Zdrowia RP oraz członek zespołu ekspertów ds. ewaluacji specjalizacji przy CMKP. Członek  Komisji  Egzaminacyjnej  Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, przewodniczący Zespołu Ekspertów, opiniującego wnioski jednostek ubiegających się o prawa do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii przy CMKP, członek grupy roboczej przy Ministrze Zdrowia ds. realizacji projektu systemowego, dotyczącego kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii, wiceprezes Zarządu Głównego PTF.