Single post

PRZEŁOM W WALCE O OIOM I NEUROCHIRURGIĘ W KLUCZBORKU

TO CHYBA PRZEŁOMOWY MOMENT W NASZYCH STARANIACH O NEUROCHIRURGIĘ I OIOM DLA KLUCZBORKA…. I DLA CAŁEJ OPOLSZCZYZNY! WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO W OPOLU POPARŁA NIEUSTANNE STARANIA SZPITALA VITAL MEDIC O ZAKONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.

Po gruntownej analizie, w dniu 18 czerwca br., Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
w Opolu (WRDS) wyraziła swoje stanowisko w sprawie potrzeby zwiększenia finansowania przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, świadczeń medycznych z zakresu neurochirurgii
i intensywnej terapii i zakontraktowania ich w szpitalu Vital Medic w Kluczborku.

W całym województwie opolskim istnieje jeden oddział Neurochirurgii, który posiada 34 łóżka i jest zlokalizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Biorąc pod uwagę populację Opolszczyzny, na każde 100 tys. mieszkańców przypadają 3,4 łóżka/100 tys. i jest to najniższy wskaźnik w Polsce, przy średniej krajowej na poziomie 5,2 łóżka/100 tys. mieszkańców. Mieszkańcy województwa opolskiego są zmuszeni czekać w kolejce na zabieg neurochirurgiczny około 1,5 roku.

Podobny problem dotyczy oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii, których na terenie województwa opolskiego jest 8 z łączną ilością łóżek 64, tj. 6,4 łóżka na 100 tys. mieszkańców, gdzie średnia krajowa wynosi 8,8 łóżka na 100 tys. mieszkańców. Ponadto lokalizacja tych oddziałów na terenie Opolszczyzny powoduje, że na południu oraz północy istnieje wyraźny brak dostępu do tego typu świadczeń.

Stanowisko w tej sprawie wyraziła Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu popierając ponad trzyletnie starania o zakontraktowanie neurochirurgii i intensywnej terapii
w szpitalu Vital Medic w Kluczborku, który posiada 8 łóżek intensywnej terapii i 33 pozostałe łóżka szpitalne oraz składający się z 3 sal blok operacyjny, wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabiegów neurochirurgicznych. Obecnie szpital utrzymuje się w całości z realizacji pełnoprofilowych świadczeń komercyjnych z zakresu neurochirurgii.

Zauważenie przez WRDS i docenienie wagi problemu w postaci występowania na Opolszczyźnie  istotnego deficytu tych świadczeń jest kolejnym i bardzo doniosłym dowodem, potwierdzającym potrzebę pilnego uruchomienia finansowania z NFZ dla oddziałów neurochirurgii i intensywnej terapii w szpitalu Vital Medic. Mamy nadzieje, że tak mocny głos w tej sprawie, wyrażony wspólnie przez wszystkie organizacje pracodawców i związki zawodowe zrzeszone w WRDS oraz Wojewodę Opolskiego, będzie skutecznym poleceniem dla opolskiego NFZ, aby pilnie zrealizować ten cel. Dziwi jedynie to, że strona samorządowa, reprezentowana przez Marszałka Województwa Opolskiego, wstrzymała się od głosu poparcia tej szczytnej inicjatywy, którą wcześniej poparło kilkanaście tysięcy mieszkańców regionu i zapowiedziała zajęcie odrębnego stanowiska w późniejszym terminie.