Projekty UE

PROJEKTY UE

Spółka Vital Medic zrealizowała w ostatnich latach projekty inwestycyjne, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Budowa Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa w Kluczborku – okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. – 30.09.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie 1.3: Innowacje, badania, rozwój technologiczny; Poddziałanie 1.3.2: Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.

W wyniku realizacji projektu wybudowano w Kluczborku szpital Vital Medic, będący Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa.  Usługi realizowane przez szpital to m.in.:

    • diagnostyka chorób kręgosłupa i narządów ruchu
    • wykonywanie operacji i zabiegów neurochirurgicznych oraz ortopedycznych
    • rehabilitacja

Realizacja projektu umożliwiła zintegrowanie neurochirurgii i ortopedii w jednym oddziale, a nie traktowanie ich jako autonomicznych i niezależnych oddziałów. Diagnostyka oraz leczenie są prowadzone wspólnie przez lekarzy specjalistów z zakresu neurochirurgii i ortopedii.

Operacje i zabiegi neurochirurgiczne oraz ortopedyczne są przeprowadzane w zintegrowanych salach operacyjnych, wyposażonych w systemy nawigacji komputerowej. System ten w sposób automatyczny rejestruje pacjenta podczas operacji. Zintegrowane sale operacyjne są oparte na nowoczesnym środowisku pracy.

2. Budowa pawilonu rehabilitacyjnego kręgosłupa i narządów ruchu w Kluczborku – okres realizacji projektu: 01.06.2011 r. – 31.05.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości; Poddziałanie 1.1.2: Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach.

W wyniku realizacji projektu zbudowano Pawilon Rehabilitacyjny, w którym znajduje się Zakład Rehabilitacji szpitala Vital Medic. Zakupiono również sprzęt medyczny oraz urządzenia rehabilitacyjne. 

W Zakładzie Rehabilitacji zastosowano kompleksową usługę fizjoterapeutyczną w zakresie wad kręgosłupa i narządów ruchu zarówno u pacjentów, wymagających interwencji chirurgicznej, jak i kwalifikujących się do leczenia rehabilitacyjnego, bez konieczności operowania.

W ramach zabiegów rehabilitacyjnych wprowadzono fizykoterapię, będącą częścią kompleksowego leczenia schorzeń kręgosłupa, równolegle z kinezyterapią, przygotowującą do ćwiczeń usprawniających. W obliczu ogromnych potrzeb społecznych oraz wyzwań w zakresie skutecznej diagnostyki, leczenia urazów oraz dysfunkcji kręgosłupa i narządów ruchu, inwestycja okazała się niezwykle potrzebna.

Pacjenci mogą korzystać z szerokiej gamy ćwiczeń i zabiegów zaordynowanych przez lekarzy. Do ich stałej dyspozycji pozostaje również wiele urządzeń rehabilitacyjnych, dostępnych przez cały dzień.

3. Utworzenie diagnostycznego systemu obrazowania i trójwymiarowej rekonstrukcji w Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa w Kluczborku – okres realizacji projektu: 01.06.2014 r. – 28.08.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu; Działanie 1.3: Innowacje, badania, rozwój technologiczny; Poddziałanie 1.3.2: Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.

Dzięki realizacji projektu utworzono Zakład Diagnostyki Obrazowej szpitala Vital Medic, dysponujący ultranowoczesnym sprzętem w postaci tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, rentgenu cyfrowego oraz ultrasonografów.

Innowacyjnością jest możliwość łączenia tych czterech usług w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania zabiegów operacyjnych oraz diagnostycznych w celu bardzo dokładnego obrazowania stanu zdrowia pacjentów. Podstawową wartością połączonych systemów jest świadczenie specjalistycznych usług diagnostycznych poprzez zaawansowane obrazowanie, wykonywane za pomocą specjalistycznych urządzeń i oprogramowania.

Realizacja projektu umożliwiła świadczenie usług diagnostycznych z wykorzystaniem technologii internetowych. Dzięki odpowiedniemu kodowaniu danych realizowane zdjęcia diagnostyczne mogą być wysyłane do lekarzy, znajdujących się w innych miejscach na świecie.