Program profilaktyki wad postawy

PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY

Wady postawy są częstym problemem zdrowotnym u dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz dojrzewania. W tym czasie zachodzi wiele zmian, które mogą prowadzić do pogorszenia postawy ciała.

Mała aktywność fizyczna, siedzący tryb życia i jednostajność pozycji (siedzenie przed telewizorem lub komputerem), mogą prowadzić do nadwagi, a co za tym idzie osłabienia mięśni oraz układów krążenia i oddechowego.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

  • wczesne rozpoznanie występujących u dzieci wad postawy i nieprawidłowości w narządzie ruchu
  • edukacja rodziców oraz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki wad postawy

Program realizowany przez Vital Medic Education przy udziale fizjoterapeutów ze Szpitala Vital Medic oraz w partnerstwie i pod patronatem Politechniki Opolskiej, ma na celu zapobieganie powstawaniu wad postawy oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się. Wczesne wykrycie problemu umożliwi zmniejszenie liczby dzieci ze schorzeniami narządu
ruchu oraz niepełnosprawności w późniejszym okresie ich życia. 

Ważnym celem programu jest także edukacja rodziców, realizowana poprzez naukę w zakresie rozpoznawania oraz monitorowania stanu zdrowia dziecka, uświadomienie zagrożeń oraz czynników, które wywołują rozwój wad, a także konsekwencji ich nieleczenia.

ĆWICZENIA KOREKCYJNE

W oparciu o wyniki dotychczas przeprowadzonych badań, stworzone zostały filmy z ćwiczeniami korekcyjnymi dla poszczególnych, najczęściej występujących wad postawy wśród dzieci i młodzieży. Ćwiczenia można wykonywać samodzielnie w domu – Skorzystaj z rad fizjoterapeuty wprowadzając właściwą gimnastykę do stałego punktu dnia.