Poradnia leczenia bólu

PORADNIA LECZENIA BÓLU

Ból może znacznie uprzykrzyć życie pacjenta, a niejednokrotnie także osób znajdujących się w jego otoczeniu. Walka z przewlekłymi dolegliwościami bywa bardzo ciężka, a znalezienie przyczyny niezwykle trudne. Poradnia leczenia bólu w szpitalu Vital Medic oferuje pomoc w ostrych, nieustępujących zespołach bólowych kręgosłupa i narządu ruchu.

Konsultacja obejmuje:

  • przeprowadzenie z pacjentem wywiadu
  • ustalenie programu leczenia bólu

SPOSOBY LECZENIA BÓLU

W zależności od rodzaju dolegliwości indywidualny program terapii może obejmować leczenie farmakologiczne lub zabiegowe.

Leczenie zabiegowe obejmuje m.in.: obwodowe blokady okołonerwowe

Ponadto dostosowana przez lekarza terapia może służyć również jako leczenie uzupełniające podczas operacyjnego lub zachowawczego leczenia schorzenia, które jest źródłem bólu.