Poradnia kardiologiczna

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Poradnia kardiologiczna w szpitalu Vital Medic wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny. Wykonujemy na miejscu szczegółowe badania, które są niezwykle ważne w procesie skutecznej terapii. W trosce o jak najwyższą jakość usług, do każdego problemu pacjenta podchodzimy indywidualnie.

W ramach poradni kardiologicznej przeprowadzamy konsultacje oraz szereg badań diagnostycznych, takich jak:

Świadczymy komercyjne usługi z zakresu konsultacji oraz diagnostyki kardiologicznej.

CHOROBY SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

Do najczęściej diagnozowanych chorób serca i układu krążenia zaliczamy m.in.:

  • wady serca
  • niewydolność serca
  • zawał serca
  • miażdżyca
  • choroba wieńcowa lub niedokrwienna
  • zapalenie mięśnia sercowego
  • nadciśnienie

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

EKG (Elektrokardiografia)

Jedno z pierwszych badań zlecanych przez lekarza, gdy przyczyną złego samopoczucia pacjenta może być schorzenie kardiologiczne. EKG to nieinwazyjne i bezbolesne badanie profilaktyczne, które pozwala rozpoznać choroby mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej. Elektrody umieszczone na skórze rejestrują impulsy elektryczne związane z pracą serca. Badanie EKG trwa klika minut, a wyniki dostępne są od razu.

UKG | Echo serca (Echokardiografia)

Badanie znane również pod nazwą USG serca, które jest całkowicie bezpieczne, bezinwazyjne i może być wykonywane wielokrotnie w razie potrzeby. Podczas badania lekarz ocenia pracę oraz budowę mięśnia sercowego, funkcjonowanie komór oraz zastawek, a także prawidłowy przepływ krwi, co umożliwia szybką diagnozę wad serca. Wskazaniem do wykonania UKG jest m.in. choroba wieńcowa czy podejrzenie wrodzonej wady serca.

Test wysiłkowy

Podczas testu wysiłkowego na bieżni ruchomej wzrasta częstotliwość akcji serca, aby pokryć zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Badanie zmusza organizm do zwiększonej pracy, jednocześnie monitorując zapis EKG oraz ciśnienie tętnicze krwi, dzięki czemu lekarz może sprawnie ocenić prawidłowość przepływu krwi przez naczynia wieńcowe oraz wydolność układu krążenia. Test wysiłkowy w zapisie EKG niejednokrotnie dostarcza więcej informacji niż w przypadku zwykłego, spoczynkowego badania EKG.

Holter EKG

Zwykłe badanie EKG udostępnia jedynie kilkuminutowy zapis pracy serca. Natomiast monitorowanie EKG metodą Holtera umożliwia wielogodzinną rejestrację pracy serca w trakcie zwykłej, całodobowej aktywności badanego. Urządzenie uwzględnia w zapisie zaburzenia rytmu, ocenę pracy rozrusznika, a także nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Po 24 godzinach Holter jest zdejmowany, a uzyskane w ten sposób dane są analizowane przez kardiologa.

Holter ciśnieniowy (AMBP)

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi polega na automatycznym, całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego za pomocą specjalnego aparatu z mankietem. Urządzenie w regularnych odstępach czasu dokonuje pomiaru ciśnienia zachowując zebrane informacje. Unikalną zaletą całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego jest możliwość uzyskania danych również w trakcie snu badanego. Po 24 godzinach Holter jest zdejmowany, a zapis zostaje poddany analizie przez kardiologa.