Pakiety diagnostyczne kręgosłup

PAKIETY DIAGNOSTYCZNE KRĘGOSŁUP

Kompleksowo zadbaj o swój kręgosłup decydując się na jeden z pakietów diagnostycznych, które zostały stworzone, aby szybko rozpoznawać i przeciwdziałać chorobom kręgosłupa. Autorski program obejmuje skoordynowaną opiekę od konsultacji i diagnostyki obrazowej, po indywidualnie dobrany plan leczenia.

KRĘGOSŁUP EXPRESS

DIAGNOZA I PLAN LECZENIA W 1 DZIEŃ
Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP EXPRESS skierowany jest do osób ceniących sobie nie tylko jakość, ale również szybkość przeprowadzanych procedur medycznych. Pacjent zostaje umówiony na realizację wszystkich etapów postępowania w ciągu tego samego dnia, w uzgodnionym wcześniej terminie.

Pakiet obejmuje:

 • konsultację pierwszą z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa
 • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*
 • konsultację drugą z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa
 • konsultację ze specjalistą fizjoterapii

KRĘGOSŁUP STANDARD

Wszystkie etapy Pakietu Diagnostycznego KRĘGOSŁUP STANDARD są przeprowadzane podczas wizyt rozłożonych w czasie od 2 do maksymalnie 4 terminów, realizowanych zgodnie z zaplanowanym wspólnie z pacjentem harmonogramem.

Pakiet obejmuje:

 • konsultację pierwszą z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa
 • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*
 • konsultację drugą z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa
 • konsultację ze specjalistą fizjoterapii

KRĘGOSŁUP MINI

Pakiet Diagnostyczny KRĘGOSŁUP MINI jest skróconą wersją Pakietów Kręgosłup Express oraz Standard. Powstał z myślą o pacjentach, którzy odbyli jedną konsultację u lekarza specjalisty chirurgii kręgosłupa i zdecydowali się na kontynuowanie procesu diagnostycznego w ramach kompleksowej i skoordynowanej procedury.

Pakiet obejmuje:

 • przeglądowe badanie diagnostyczne rezonansem magnetycznym*
 • konsultację drugą z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa
 • konsultację ze specjalistą fizjoterapii

POSTĘPOWANIE W PAKIETACH

 • Konsultacja I

z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa, który na podstawie przeprowadzonego z pacjentem wywiadu i badania skieruje pacjenta na obrazowe badanie diagnostyczne.

 • Diagnostyka Przeglądowa

obrazowe badanie przeglądowe rezonansem magnetycznym* odcinka kręgosłupa, wskazanego przez lekarza.

 • Konsultacja II

z lekarzem specjalistą chirurgii kręgosłupa, który na podstawie wyników badań diagnostycznych przedstawi pacjentowi diagnozę oraz zaproponuje plan leczenia zachowawczego lub operacyjnego z rehabilitacją. Podczas konsultacji lekarz oceni również intensywność dolegliwości bólowych. Na podstawie przyjętej skali oceny bólu lekarz podejmie decyzję o konieczności skierowania pacjenta do lekarza specjalisty w leczeniu bólu.

 • Konsultacja III

ze specjalistą fizjoterapii, który w oparciu o wskazania lekarza oraz na podstawie własnego wywiadu i badania funkcjonalnego ustali indywidualny program rehabilitacji. W przypadku wskazań do leczenia operacyjnego program ten będzie dodatkowo uwzględniał potrzebę podziału rehabilitacji na część przed- i okołozabiegową.

OPCJE PRCEDUR ODRĘBNIE PŁATNYCH

 • Diagnostyka uzupełniająca

podczas konsultacji lekarz podejmuje również decyzję o konieczności wykonania poszerzonych badań diagnostycznych. Badanie uzupełniające przeprowadzane jest w celu doprecyzowania diagnozy, a wykonane może być za pomocą: rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego lub RTG cyfrowego. Analiza wyników tego badania zostanie wykonana przez lekarza specjalistę chirurgii kręgosłupa w trakcie dodatkowej, nieodpłatnej konsultacji z pacjentem.

 • Konsultacja z lekarzem specjalistą leczenia bólu,

który w oparciu o skierowanie i na podstawie wywiadu i badania, zdiagnozuje dolegliwości bólowe oraz ustali właściwą metodę leczenia farmakologicznego lub zabiegowego.


Wszystkie konsultacje, wchodzące w skład pakietu, realizowane są przez uznanych i wybitnych lekarzy specjalistów neurochirurgii lub ortopedii, dysponujących bogatym doświadczeniem zabiegowym w chirurgii kręgosłupa, lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii z wieloletnią praktyką zawodową w leczeniu bólu oraz przez fizjoterapeutów, posiadających tytuł specjalisty fizjoterapii.

* W przypadku stwierdzenia u pacjenta przeciwwskazań do badania rezonansem magnetycznym wykonywane jest inne badanie diagnostyczne.