Single post

Opolskie przeciw COVID-19

Vital Medic Neurochirurgia Neurostymulacja jest partnerem projektu nr RPOP.08.01.00-160028/20 pn.  „Opolskie przeciw COVID – 19” w ramach poddziałania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu programowi mogliśmy zakupić m.in. maseczki, kombinezony ochronne, rękawice, gogle, obuwie ochronne, czepki ochronne, środki do dezynfekcji pomieszczeń.