Okulistyka

 NFZ OKULISTYKA

  |  Zabiegi okulistyczne wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie.

UWAGA! Informacja dla pacjentów rejestrujących się na zabieg usuwania zaćmy z dalszych odległości od Kluczborka:
 • Możliwość odbycia konsultacji kwalifikacyjnych do zabiegu w dniu zabiegu operacyjnego
 • Możliwość zorganizowania noclegu na miejscu dla pacjenta i jego opiekuna
 • Informacja przy rejestracji pacjenta

W szpitalu Vital Medic leczymy:

 • zaćmę pod różnymi postaciami
 • jaskrę
 • oraz inne choroby oczu

OPERACJA ZAĆMY

Operacyjne leczenie zaćmy jest prostą oraz bardzo skuteczną metodą w walce z chorobą. Metoda fakoemulsyfikacji polega na rozbiciu przy pomocy ultradźwięków zmętniałej soczewki, a następnie jej usunięciu oraz wszczepieniu nowej. Minimalne nacięcie gałki ocznej zmniejsza ryzyko powikłań oraz skraca czas rekonwalescencji. Zabieg trwa około 20 minut – pacjent znajduje się w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu nie odczuwa dyskomfortu związanego z bólem. Operacja wykonywana jest w trakcie jednodniowego pobytu pacjenta na oddziale.

SOCZEWKI PREMIUM TO U NAS STANDARD

   | Soczewki stosowane podczas zabiegu:  

 • asferyczne, gwarantujące wysoką jakość obrazu
 • jednoogniskowe
 • posiadają filtry:
  • UV
  • światła niebieskiego (żółty)
 • wykonane są z wysokiej jakości akrylu hydrofilowego, zgodnego z tkankami biologicznymi
 • stabilizację soczewki zapewniają cztery części haptyczne oraz prostokątna krawędź na całym obwodzie, tym samym zapobiegając wtórnemu zmętnieniu torebki tylnej (PCO).

* U pacjentów z astygmatyzmem stosujemy soczewki toryczne o identycznych parametrach.

ZAĆMA (KATARAKTA)

Zaćma jest jedną z najczęściej występujących chorób oczu i objawia się m.in. stopniowym pogarszaniem się ostrości wzroku oraz zmianą koloru źrenicy z czarnego na szarobiały, gdy soczewka ulega postępującemu zmętnieniu. Ponadto choroba może mieć charakter wrodzony lub nabyty. Powszechną przyczyną powstawania zaćmy jest starzenie się organizmu, co sprawia, że w największej grupie ryzyka pozostają osoby po 50. roku życia (zaćma starcza).

W zależności od stopnia zaawansowania zaćmy starczej możemy rozróżnić postać początkową (zaćma początkowa), w której zmętnienie dopiero się zaczyna oraz postać dojrzałą (zaćma całkowita), gdy zmiany obejmują całą soczewkę. Dalszy rozwój formy dojrzałej może prowadzić do powstania zaćmy przejrzałej, czyli całkowitego zniszczenia soczewki.

Pomimo uwarunkowań biologicznych, zaćma może również zaatakować chorych na cukrzycę (zaćma cukrzycowa), a także osoby, które doświadczyły urazu oka (zaćma pourazowa), lub stosujące niektóre leki (zaćma polekowa). Istnieje jeszcze jeden rodzaj – zaćma wikłająca, która może pojawić się u każdego, bez względu na wiek czy przebyte choroby.

Niezależnie od przyczyny, zaćma może prowadzić do całkowitej utraty wzroku i wymaga leczenia operacyjnego, które jest obecnie jedynym skutecznym rozwiązaniem w walce z chorobą.

RODZAJE ZAĆMY WEDŁUG LOKALIZACJI ZMIAN

Zaćma korowa

Wywołuje wrażenie nienaturalnego rozszczepienia światła, co sprawia, że choroba jest znacznie łatwiej zauważalna przez osobę nią dotkniętą. Ostrość widzenia nie ulega znacznemu pogorszeniu, ponieważ zmętnienie dotyczy poszczególnych warstw otaczających jądro soczewki, pozostawiając centralną część zupełnie sprawną.

Zaćma jądrowa

Jeden z najczęstszych i podstawowych rodzajów choroby, gdzie zmętnienie następuje w centralnej części soczewki oka. Kolor tęczówki ulega zmianie z czarnego na ciemnoszary lub brunatny, a osoba dotknięta chorobą odczuwa postępujące pogorszenie jakości widzenia tracąc ostrość, głębię kolorów oraz kontrast.

Zaćma korowo-jądrowa

Łączy w sobie cechy charakterystyczne dla dwóch różnych odmian – zaćmy korowej oraz zaćmy jądrowej. Pogorszenie wzroku następuje pod wypływem zmętnienia zlokalizowanego w centralnej części soczewki oraz w warstwach otaczających. Powoduje zarówno nienaturalne rozszczepienie światła, jak i znaczne pogorszenie ostrości wzroku.

Zaćma podtorebkowa tylna

W przypadku tej odmiany znaczne pogorszenie widzenia może nastąpić w ciągu kilku tygodni, co sprawia, że jest to najszybciej postępująca postać zaćmy. Szybki rozwój spowodowany jest centralnym umiejscowieniem zmian pod tylną torebką soczewki. Ponadto duża gęstość zmętnień ma znaczący wpływ na nasilone objawy choroby.

JASKRA

Jaskra jest powiązana z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz oka wywołanym uszkodzeniem siatkówki oraz włókien nerwu wzrokowego. Postępująca oraz nieleczona choroba prowadzi do zwężenia pola widzenia. Przyczyny powstawania jaskry są podobne, jak w przypadku zaćmy – szczególnie narażone są osoby po przebytym urazie gałki ocznej, ze znaczną wadą wzroku, chore na cukrzycę lub mające problemy z nadciśnieniem tętniczym, a także osoby stosujące niektóre leki. Choroba może być również spowodowana starzeniem organizmu, jak w przypadku zaćmy, jednak z tą różnicą, że jaskra może zaatakować już po 40. roku życia.

Istnieje podział na dwa rodzaje jaskry – ostrą oraz podostrą. Jaskra ostra charakteryzuje się obecnością silnego bólu głowy, oczu, nudnościami, a także widzeniem kolorowych obwódek wokół źródeł światła. Natomiast jaskra podostra ma łagodniejszy przebieg, a objawy mogą się pojawiać i znikać, co znacznie utrudnia diagnostykę.

W początkowej fazie jaskrę można leczyć za pomocą leków farmakologicznych, co pozwala w znacznym stopniu opanować przebieg choroby.

TRABEKULEKTOMIA

to obecnie najskuteczniejsza metoda operacyjnego leczenia jaskry – choroby, która wiąże się z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz oka wywołanym uszkodzeniem siatkówki oraz włókien nerwu wzrokowego.

Podczas zabiegu zostaje wytworzona nowa przetoka umożliwiająca odpływ cieczy wodnistej, co pozwala na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego do poziomu umożliwiającego zahamowanie postępu choroby.

WITREKTOMIA

Mikrochirurgiczna metoda operacyjna stosowana w wielu różnych schorzeniach oka, które mogą prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty wzroku. Zabieg polega na usunięciu ciała szklistego, a także dodatkowych patologicznych zmian zlokalizowanych we wnętrzu gałki ocznej. Głównym zadaniem witrektomii jest poprawa lub przywrócenie właściwego funkcjonowania siatkówki oka.

Wskazania do zabiegu witrektomii:

 • zaawansowana retinopatia cukrzycowa
 • odwarstwienie siatkówki
 • błona przedsiatkówkowa
 • otwór w plamce żółtej
 • obrzęk plamki
 • zapalenie wewnątrzgałkowe
 • ciało obce wewnątrz gałki ocznej

Witrektomia przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym.