Single post

O Dialogu Motywującym i Poradni Onkologicznej w Vital Medic

Niedawno spora grupa opolskich wychowawców i pedagogów szkoliła się w Dialogu Motywującym, który jest nowoczesną metodą pracy z osobą,  pragnącą zmiany w swoim życiu. DM jest także skuteczny w terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych. Organizatorem  szkolenia było Stowarzyszenie “To człowiek”, wykładowcą Dominik Meinhert-Burzyński prezes Zarządu Polskiego Instytutu DM i trener DM.