Nukleoplastyka

NUKLEOPLASTYKA (COABLACJA)

Przezskórna nukleoplastyka jest zabiegiem minimalnie inwazyjnym oraz bardzo skutecznym klinicznie w leczeniu dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. Prowadzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz znacznie poprawia komfort chorego. Nowa metoda jest alternatywą dla pacjentów obawiających się leczenia operacyjnego lub w przypadkach wątpliwych.

Zabieg polega na plastyce krążka międzykręgowego przy użyciu specjalnej elektrody wytwarzającej plazmę, dzięki której objętość dysku ulega zmniejszeniu, ograniczając ucisk na sąsiadujące struktury nerwowe. Uzyskany zostaje stan równowagi, który przy zachowaniu właściwego trybu życia może utrzymywać się przez bardzo długi czas.

PRZEBIEG ZABIEGU NUKLEOPLASTYKI

Nukleoplastyka przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym, a dodatkowo pacjent przed zabiegiem otrzymuje łagodne leki nasenne oraz antybiotyk. Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych z wykorzystaniem śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego. Do wnętrza dysku dociera się z dostępu tylno-bocznego, omijając kanał kręgowy oraz struktury nerwowe, dzięki czemu zabieg jest minimalnie inwazyjny.

Przy użyciu specjalnej kaniuli oraz pod stałą kontrolą aparatu RTG, krążek międzykręgowy zostaje przezskórnie nakłuty. Do tak umiejscowionej kaniuli zostaje wprowadzona elektroda, która na swoim końcu wytwarza łuk plazmowy rozbijając masę jądra miażdżystego na cząsteczki wody i dwutlenek węgla. Proces ten nosi nazwę koablacji i odbywa się w temperaturze do 40-50°C jedynie na końcówce elektrody, co daje gwarancję ochrony okolicznych tkanek przed uszkodzeniem i zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań.

Elektroda w trakcie zabiegu zmienia swoje położenie w sześciu kierunkach pod pełną kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG. W efekcie jądro miażdżyste zostaje zmniejszone o 10-20%, co w zupełności wystarcza do znacznego obniżenia ciśnienia wewnątrz dysku oraz umożliwia wycofanie się przepukliny. Orientacyjny czas trwania zabiegu to około 1,5 godziny, a po godzinie od wykonania zabiegu pacjent może wrócić do domu.

Właściwe postępowanie pacjenta oraz prawidłowo prowadzona rehabilitacja pozwolą w ciągu 4-6 tygodni na wygojenie dysku oraz powrót do zdrowia i pracy. Dobre i bardzo dobre wyniki leczenia uzyskuje się u ponad 80%.