Single post

OIOM Kluczbork

NFZ NA PODLASIU JEDNAK POTRAFI…

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udowodnił, że jest w stanie, tuż po wybudowaniu i wyposażeniu w sprzęt medyczny oddziału intensywnej terapii szpitala w Łapach (Podlaskie), uruchomić dla niego finansowanie z kontraktu, aby mógł ratować życie i zdrowie pacjentów z tamtego regionu. Jak czytamy w zamieszczonym w dniu 11 kwietnia br. na portalu rynekzdrowia.pl http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Lapy-w-szpitalu-rusza-intensywna-terapia,193779,3.html – już w poniedziałek 15 kwietnia, w mieście Łapy, w nowo powstałej części szpitala, oficjalnie zacznie działać Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Na podobny ruch Opolskiego Oddziału NFZ czekają mieszkańcy powiatów Kluczborskiego i Namysłowskiego, którzy przecież jak w Łapach, też potrzebują szybkiego i łatwego dostępu do takiego oddziału w nagłych i pilnych przypadkach chorobowych oraz zagrażających życiu nieszczęśliwych wypadkach. Uważają, że posiadanie takiego oddziału na ich terenie, umożliwi w lokalnych szpitalach wykonywanie trudnych i skomplikowanych zabiegów operacyjnych o podwyższonym ryzyku. Dali nawet temu dobitnie wyraz, zbierając 11 tys. podpisów poparcia dla akcji „OIOM i Neurochirurgia dla Kluczborka”, gdyż w szpitalu Vital Medic w Kluczborku, od 3 lat stoją gotowe do natychmiastowego wykorzystania, najnowocześniejsze w Polsce oddziały: neurochirurgii i OIOM. I co z tego wynika? Nic, gdyż opolski NFZ, mimo iż już oficjalnie nie kwestionuje potrzeby zabezpieczenia tego typu świadczeń w regionie, to niewiele w tej sprawie robi, zasłaniając się brakiem środków na ich realizację.

Deficyt świadczeń medycznych w tych obszarach jest tak drastyczny, co zresztą potwierdzają oficjalne statystyki, że sprawą zajęła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS), która poświęciła tej sprawie swoje ostanie posiedzenie w dniu 27 marca br., podczas którego członkowie WRDS ze zdziwieniem stwierdzili, że niemal we wszystkich świadczeniach szpitalnych w naszym województwie mają miejsce deficyty w dostępie do usług medycznych, w związku z czym nasi pacjenci zmuszeni są poszukiwać pomocy poza Opolszczyzną.

W tych okolicznościach, szokującym paradoksem jest, że gotowy od 3 lat specjalistyczny szpital Vital Medic w Kluczborku, nie jest przez NFZ wykorzystany w jakimkolwiek zakresie, czemu WRDS zapewne niebawem da wyraz w przygotowywanym do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ piśmie, z żądaniem pilnego naprawienia złego stanu rzeczy. Nim to nastąpi, moglibyśmy polecić opolskiemu NFZ, aby „zasięgnął języka” u swoich kolegów na Podlasiu, jak skutecznie i szybko działać w celu zaspokojenia ważnych, deficytowych potrzeb zdrowotnych w regionie – tam mają na to dobrą receptę, choć też zapewne brakuje im pieniędzy.