Neuroonkologia

PAKIET KONSULTACJI MONITORUJĄCYCH DLA PACJENTÓW PO ZABIEGACH RESEKCJI GUZA MÓZGU.
Każdemu naszemu pacjentowi po operacji resekcji guza mózgu zapewniamy bezpłatny, 2 letni pakiet monitorujący stan zdrowia, w skład którego wchodzi badanie MR głowy, konsultacja neurochirurgiczna, psychologiczna i fizjoterapeutyczna. Całość można wykonać podczas jednej wizyty w naszym szpitalu. Pierwsza wizyty kontrolna ma miejsce miesiąc po operacji, następna po 3 miesiącach na której określana jest przez lekarza prowadzącego (neurochirurga) częstotliwość kolejnych kontroli (3 lub 6 miesięcy). Pakiet monitorujący zapewnia pacjentom komfort i bezpieczeństwo oraz pozwala na szybką reakcję w przypadku pojawienia się ewentualnych niepokojących objawów.