Neurochirurgia

NEUROCHIRURGIA

W ramach Oddziału Neurochirurgicznego zajmujemy się dogłębną diagnostyką oraz leczeniem chorób układu nerwowego. Przeprowadzamy bardzo rozległy zakres zabiegów operacyjnych obejmujących kompleksowe leczenie chorób kręgosłupa, czaszkowo-mózgowych oraz neuroonkologicznych. Dzięki kadrze doświadczonych lekarzy jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, aby pacjent zawsze czuł się bezpiecznie i komfortowo.

NEUROCHIRURGIA WEWNĄTRZCZASZKOWA

Spośród wielu różnych zabiegów neurochirurgicznych, to operacje wewnątrzczaszkowe są niezwykle złożone i obarczone dużym ryzykiem. Do prawidłowego przebiegu tego typu operacji niezbędny jest doświadczony zespół specjalistów z wielu dziedzin, których współpraca w szpitalu Vital Medic pozwala na podjęcie najtrudniejszych i najbardziej wymagających wyzwań.

Operacje wewnątrzczaszkowe najczęściej przeprowadzamy metodą klasyczną, która polega na otwarciu czaszki. W niektórych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie zabiegu metodą małoinwazyjną z wykorzystaniem endoskopu.

ZAKRES ZABIEGÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH

  • neuroonkologia, w tym leczenie guzów podstawy czaszki oraz mózgu

  • neurochirurgia czynnościowa – implantacja neurostymulatorów mózgowych

  • leczenie malformacji naczyniowych mózgu

  • resekcje endoskopowe guzów: przysadki, oczodołu, guza mózgu

  • pozostałe operacje czaszkowo-mózgowe, w tym pourazowe

MAKSYMALIZUJEMY BEZPIECZEŃSTWO

Podczas zabiegu wykorzystujemy nowoczesne metody monitorowania śródoperacyjnego, takie jak: neuronawigacja, neuromonitoring, wizualizacja przy pomocy fluoroskopii czy podgląd radiologiczny 3D.

Podstawą do wykonania każdej operacji jest dogłębna diagnoza, którą wykonujemy na miejscu we własnej pracowni diagnostyki obrazowej. Szczegółowe Badania mają fundamentalne znaczenie dla podjęcia odpowiednich działań. Natomiast już po przebytej operacji, pacjent wymaga indywidualnie dostosowanej rehabilitacji, która wspomaga szybszy powrót do zdrowia.

CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA

Zapewniamy skoordynowane i kompleksowe świadczenia medyczne, obejmujące pełen zakres zabiegów operacyjnych na kręgosłupie. Leczenie chirurgiczne poprzedzone jest wnikliwym planowaniem z użyciem najnowocześniejszych technik.

  • Kompleksowy przebieg leczenia dostosowujemy do indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych pacjenta, aby osiągnąć jak najlepsze efekty podjętej terapii.

  • Autorski program realizowany w trakcie pobytu obejmuje rehabilitację przedoperacyjną, zabieg operacyjny oraz rehabilitację pooperacyjną wraz z dalszymi zaleceniami do postępowania.

  • Każdy pacjent otoczony jest opieką koordynatora, który dba o prawidłowy przebieg leczenia i nieustannie służy pomocą.

  • 3 – dniowy pobyt pacjenta na oddziale to standardowy czas potrzebny na realizację indywidualnego programu leczenia.

Leczymy zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie lędźwiowe i szyjne (przepukliny), złamania kręgosłupa oraz nowotwory kręgosłupa i rdzenia kręgowego.