Single post

Kinesiotaping

Bartosz Pańczyszak, Katarzyna Bogacz

ZASTOSOWANIE DYNAMICZNEGO PLASTROWANIA U PACJENTA PO ZABIEGU MIKRODISCEKTOMII W ODCINKU LĘDŹWIOWYM KRĘGOSŁUPA

Kinesiotaping (dynamiczne plastrowanie) w Polsce został wprowadzony w 2002 roku. Daje on nowe możliwości wspomagania usprawniania chorych z dolegliwościami bólowymi i z przeciwwskazaniami do wykonywania niektórych działań fizjoterapii.

Kinesiotaping wpływa na normalizację napięcia mięśniowego. Odpowiednio naklejona aplikacja może zwiększać lub zmniejszać wartość napięcia włókien mięśniowych. W kombinacji z terapią manualną bierze również udział w redukowaniu obrzęków limfatycznych, stymuluje w organizmie procesy leczenia i samoregeneracji. Dodatkowo wpływa na poprawę propriorecepcji  przez znormalizowanie napięcia tkanek oraz zwiększenie ruchomości w stawach obwodowych.

OPIS PRZYPADKU

WYWIAD:

60-letnia kobieta została przyjęta w celu leczenia operacyjnego stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym na Oddział Neurochirurgii Szpitala Vital Medic Centrum Leczenia Kręgosłupa.

W wywiadzie przewlekły narastający ból okolicy L-S, prawego pośladka i biodra od wielu miesięcy. Stopniowe ograniczenie chodzenia i utrata siły w kończynach dolnych głównie prawej. Chód powolny o  kulach łokciowych, utykający, dystans ograniczony do 50m.

ROZPOZNANIE:

ICD – 10: M51.1

ROZPOZNANIE DODATKOWE:

Stenoza kanału kręgowego na poziomie L4 – L5.

Dyskopatia wielopoziomowa. Chromanie neurogenne.

BADANIE FUNKCJONALNE:

 1. Ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym
 2. Wzmożenie napięcia mięśni przykręgosłupowych po stronie prawej
 3. Ból promieniujący wzdłuż kończyny dolnej prawej, na poziomie połowy uda kieruje się bocznie promieniując przez przednią powierzchnię podudzia do palucha
 4. Osłabienie odruchu skokowego
 5. Upośledzenie czucia w obrębie podudzia i stopy
 6. Niedoczulica i parestezje głównie w obszarze palucha
 7. Niedowłady i zaniki mm strzałkowych oraz zginaczy grzbietowych stopy i palców

ZASTOSOWANE LECZENIE:

Operacyjne:

Laminektomia L4, microdiscektomia L4-L5, usunięcie zrostów pooperacyjnych na poziomie L3/L4

REHABILITACJA:

FIZJOTERAPIA SZPITALNA PRZEDOPERACYJNA:

Pacjentka została nauczona zmian pozycji ciała w łóżku, poprawnego podnoszenia się z pozycji leżącej i siedzącej. Została przeprowadzona nauka ćwiczeń oddechowych i nauka ćwiczeń przeciwzakrzepowych.

FIZJOTERAPIA SZPITALNA POOPERACYJNA (1 DOBA PO ZABIEGU):

 • Pionizacja czynna
 • Ćwiczenia oddechowe
  • torem przeponowym
  • torem brzusznym
 • ćwiczenia przeciwzakrzepowe
  • zaciskanie i otwieranie dłoni
  • krążenia stóp
 • trening marszowy po korytarzy i po schodach

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA MIESIĄC PO OPERACJI

Samodzielne wykonywanie zaleconej procedury:

Ćwiczenia stabilizacji centralnej

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 3 MIESIĄCE PO OPERACJI

BADANIE FUNKCJONALNE PRZED REHABILITACJĄ

Dolegliwości bólowe w okolicy operowanej, osłabienie siły mięśni kończyn dolnych z nasileniem do prawej, opadająca stopa, osłabienie odruchów, zaburzenia czucia w prawej k. dolnej, chód utykający. Ze względu na dolegliwości bólowe stawów biodrowych  wykonano badanie funkcjonalne m.in. test Patrica o wyniku  dodatnim po stronie prawej oraz dodatni test Thomasa, w którym stwierdzono przykurcz mięśni biodrowo-lędźwiowych i prostego uda nasilony po stronie prawej, przykurcz przywodzicieli. Skrócenie kończyny prawej potwierdzone pomiarem długości względnej kończyn.

ZAKRES REHABILITACJI:

 • Terapia tkanek miękkich odcinka L-S kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
 • Ćwiczenia stabilizacji centralnej
 • Ćwiczenia spiralnej stabilizacji mięśniowej
 • Mobilizacja stawów biodrowych, głównie prawego
 • Poizometryczna relaksacja więzadeł stawów krzyżowo-biodrowych
 • Laser wysokoenergetyczny na prawy i lewy staw krzyżowo-biodrowy
 • Krioterapia na staw biodrowy prawy i lewy
 • Kąpiel perełkowa całkowita

DYNAMICZNE PLASTROWANIE

W czasie fizjoterapii jako terapię wspomagającą działanie kinezyterapii i fizykoterapii zaproponowano dynamiczne plastrowanie (Kinesiology Taping). Wykonano aplikację na odc. L-S,  po której pacjentka czuła zdecydowaną poprawę. Zastosowano aplikację mięśniową w kształcie litery „V” oraz więzadłową w kształcie listery „I”. Zastosowano także aplikację funkcjonalną (functional correction) w celu wspomagania podczas chodu zgięcia grzbietowego prawej stopy.

BADANIE FUNKCJONALNE PO REHABILITACJI

Po zakończonej fizjoterapii u pacjentki znacznie zmniejszyły się dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa i miednicy. Nastąpiła poprawa centralnej stabilizacji mięśniowej, siły mięśniowej kończyny dolnej prawej, ruchomości w stawie biodrowym prawym oraz widoczna była wyraźna poprawa jakości chodu.

Zalecenia:

Prawidłowa postawa ciała w czasie pozycji siedzącej, stojącej czy leżącej: unikanie zakładania nogi na nogę, utrzymywanie kręgosłupa w pozycji neutralnej, poprawne podnoszenie ciężarów: zakazane podnoszenie na prostych nogach i zgiętym tułowiu, unikanie gwałtownych, skrętnych ruchów tułowia, zwłaszcza z obciążeniem zewnętrznym.

Warto dodać, że tylko wielodyscyplinarne podejście do pacjenta oraz czerpanie z różnych metod fizjoterapeutycznych jest w stanie zapewnić pacjentowi powrót do zdrowia.