Endoskopowa Chirurgia Kręgosłupa

ENDOSKOPOWA CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA

MIKRODYSCEKTOMIA ENDOSKOPOWA

Najnowocześniejsza technika operacyjnego leczenia dyskopatii. Rana pooperacyjna jest wielkości <1 cm przy minimalnym uszkodzeniu tkanek miękkich. Praktycznie nie występuje ryzyko pooperacyjnej niestabilności kręgosłupa, ryzyko utraty krwi czy infekcji rany operacyjnej. Powiększenie i kąt patrzenia kamery endoskopu pozwala na szeroki wgląd w kanał kręgowy bez usuwania struktur kostnych kręgosłupa.

Korzyści operacji endoskopowej kręgosłupa:

  • minimalizacja ryzyka krwawienia śródoperacyjnego, infekcji rany i powstania blizny w kanale kręgowym
  • maksymalne zaoszczędzenie struktur stabilizujących kręgosłup (więzadeł, mięśni, kości kręgosłupa)
  • mniejsze dolegliwości bólowe po operacji
  • krótki okres hospitalizacji, szybka rehabilitacja i powrót do zdrowia

KWALIFIKACJA DO ZABIEGU ENDOSKOPOWEGO

Metoda endoskopowej operacji przepukliny jądra miażdżystego wymaga precyzyjnej kwalifikacji jeżeli chodzi o techniczne możliwości dostępu do kanału kręgowego i lokalizacji patologii względem naturalnych otworów kostnych kręgosłupa. Należy więc przeanalizować warunki anatomiczne na podstawie dostępnych badań obrazowych. Najczęściej wykonywane jest badanie rezonansu magnetycznego kanału kręgowego i zdjęcia rentgenowskie kręgosłupa. W niektórych przypadkach koniczne jest wykonanie dodatkowo badania tomografii komputerowej.

Wszystkie te badania pozwalają na postawienie właściwego rozpoznania, zaplanowanie optymalnego dostępu endoskopowego i przeprowadzenie skutecznej operacji. To z kolei warunkuje ustąpienie dolegliwości i powrót do codziennej aktywności.

Po ustaleniu rozpoznania i prawidłowych wskazań do leczenia operacyjnego zabieg powinien być przeprowadzony najszybciej, jak to tylko możliwe. Zapobiega to niekorzystnym zmianom mechaniki kręgosłupa, a w konsekwencji szybko postępującym zmianom zwyrodnieniowym. Szybkie usunięcie przyczyny dolegliwości pozwala po rehabilitacji na powrót do pełnej aktywności fizycznej. Każda operacja niesie ze sobą pewne ryzyko. Postęp w zakresie metod operacyjnych i zastosowanie nowoczesnych technologii (mikroskop, endoskop) pozwala na jego zminimalizowanie.

PRZEBIEG ZABIEGU ENDOSKOPOWEGO

W trakcie operacji chory leży na brzuchu. W pierwszej kolejności wyznacza się miejsce nacięcia skóry w odniesieniu do celu. Następnie przez niewielkie nacięcie skóry długości <1 cm, pod kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG wprowadza się endoskop do kanału kręgowego w docelowe miejsce. Obserwując obraz na monitorze w kilkukrotnym powiększeniu pozwalającym uzyskać maksymalną precyzję, usuwa się przepuklinę do czasu uwidocznienia prawidłowo odbarczonych struktur nerwowych. Czas zabiegu przeprowadzonego metodą endoskopową wynosi ok. 60 minut.

RODZAJE OPERACJI ENDOSKOPOWYCH KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO I PIERSIOWEGO

DOSTĘP TYLNO-BOCZNY
(selektywna endoskopowa dyscektomia)

Najbardziej popularna endoskopowa metoda operacyjnego leczenia niewielkich przepuklin kręgosłupa. Podczas zabiegu endoskop zostaje wprowadzony do środka krążka międzykręgowego przez mięśnie przykręgosłupowe z ominięciem rdzenia kręgowego. Zostaje usunięta część dysku odpowiedzialna za przepuklinę. Po wykonanym zabiegu ranę pooperacyjną (<1 cm) zamyka się.

DOSTĘP TYLNY
(interlaminarny | przez więzadło żółte)

Najczęściej wykonywany na poziomie L5/S1. Przez naturalne „okienko kostne” w tylnej części kręgosłupa, pod kontrola śródoperacyjnego aparatu RTG, endoskop wprowadza się do kanału kręgowego. Nie usuwa się więzadła żółtego, a jedynie je nacina. Nie usuwa się kości kręgosłupa. Pod kontrolą w powiększeniu (obraz na monitorze), odsuwa się worek oponowy wraz z korzeniem rdzeniowym. Następnie usunięta zostaje przepuklina jądra miażdżystego z kanału kręgowego. Po wykonanym zabiegu ranę pooperacyjną (<1 cm) zamyka się. Metoda pozwala na dostęp do przepuklin w środkowej i bocznej części kanału kręgowego po stronie operowanej.

DOSTĘP BOCZNY
(transforaminalny | przez otwór międzykręgowy)

Najczęściej wykonywany na poziomie L4/L5 i powyżej. Przez naturalne „okienko kostne”, jakim jest otwór  międzykręgowy i pod kontrolą śródoperacyjnego aparatu RTG, endoskop wprowadza się do kanału kręgowego. Przepuklinę jądra miażdżystego usuwa się do momentu uwidocznienia prawidłowo odbarczonego worka oponowego i korzenia rdzeniowego. Po wykonanym zabiegu ranę pooperacyjną (<1 cm) zamyka się. Metoda pozwala na dostęp do przepuklin zlokalizowanych w środkowej i bocznej części kanału po stronie operowanej oraz w ekstremalnych sytuacjach również po stronie przeciwnej.

PO ZABIEGU ENDOSKOPOWYM

W dniu operacji pacjenci mogą poruszać się swobodnie, jednak w ograniczonym zakresie. W następnym dniu chory jest uruchamiany w asyście specjalisty fizjoterapii oraz zostaje przeszkolony w zakresie dalszej rehabilitacji pooperacyjnej i otrzymuje zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Po przeprowadzonej kontroli lekarskiej może udać się do domu. Okres rekonwalescencji po zabiegu trwa około 6 tygodni. Często efekt leczniczy jest spektakularny, jednak zależy to od rodzaju schorzenia, jego czasu trwania przed operacją oraz od zakresu wykonanej operacji.