Eko Firma

Eko Firma

EKO FIRMA

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Do ogrzewania pomieszczeń szpitala zastosowano po raz pierwszy w Polsce system ogrzewania podłogowego, co poza względami technologicznymi podniosło standardy higieniczne i funkcjonalne szpitala.

Ogrzewanie podłogowe jest dopełnieniem sytemu grzewczego, w którym ciepło wytwarzane jest przez dwie pompy ciepła, stanowiące najbardziej proekologiczną technologię pozyskiwania energii. Pompy bazującą na energii cieplnej wód gruntowych, wydobywanych przez system studni głębinowych.

Ponadto w budynku szpitala zastosowano wysokowydajny system wentylacji, co znacząco wpływa na podniesienie standardów ochrony epidemiologicznej pomieszczeń zabiegowych, szpitalnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

KLIMATYZACJA

Aby zminimalizować poziom strat wywołanych przez wentylację, uzupełniono ogrzewanie szpitala o system klimakonwektorów, zarządzanych lokalnie sterownikami w pomieszczeniach.

Zastosowanie klimakonwektorów dało możliwość wykorzystania ich także jako klimatyzatorów, gdyż pompy ciepła dają się łatwo i automatycznie przestawiać na wytwarzanie czynnika chłodniczego w okresie letnim. Dzięki temu uzyskaliśmy unikalny efekt w postaci możliwości klimatyzowania niemal wszystkich pomieszczeń szpitala.

W oparciu o ten sam system wytwarzania wody lodowej chłodzi się również urządzenia diagnostyki obrazowej, nie budując do tego celu koniecznej, odrębnej instalacji chłodniczej.

WODA OGRZEWANA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

W kompleksie szpitalnym Vital Medic zastosowano innowacyjne rozwiązanie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Wysokosprawna instalacja solarna, w zależności od warunków nasłonecznienia, efektywnie i automatycznie reguluje źródła wytwarzania wody, uwzględniając jej duże zapotrzebowanie we w pełni funkcjonującym szpitalu.

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE

Inteligentna instalacja oświetleniowa szpitala Vital Medic zasługuje na szczególną uwagę. Energooszczędne oświetlenie automatycznie dostosowuje się do ilości naturalnego nasłonecznienia wewnątrz budynku oraz do potrzeb korzystających z pomieszczeń ludzi.

Oświetlenie zmniejsza natężenie w okresie nocnym, kiedy nie występuje ruch na oddziałach szpitala oraz nasila się ponownie w ciągu dnia w momencie użytkowania pomieszczeń kompleksu medycznego.

INTELIGENTNY SYSTEM

Wszystkie opisane instalacje tworzą inteligentny system zarządzania energią w budynku szpitala Vital Medic. Takie zastosowania poprawiają stan sanitarny pomieszczeń i komfort przebywających w nich ludzi. Jednocześnie następuje znaczące zmniejszenie kosztów funkcjonowania kompleksu medycznego, a tańsza energia oznacza więcej środków na terapię.

Efektywna realizacja zasad ochrony środowiska naturalnego w kompleksie Vital Medic jest realizowana poprzez zastosowanie proekologicznych, niskoemisyjnych systemów zarządzania energią. Realizacja powyższej dewizy jest istotnym komponentem w tworzeniu jakości i konkurencyjności usług medycznych Centrum Leczenia Kręgosłupa w Kluczborku.