Cennik – USG

USG
CENNIK

Rodzaj badania

Cena (PLN)

USG szyi

150,00

USG tarczycy

150,00

USG ślinianek

150,00

USG jam opłucnowych

150,00

USG jamy brzusznej

150,00

USG układu moczowego z oceną zalegania po mikcji

150,00

USG moszny

150,00

USG węzłów chłonnych

150,00

USG tkanek miękkich

150,00

USG gruczołów piersiowych u dzieci

150,00

USG przerostowego zwężenia odźwiernika u dzieci

150,00

USG  badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych

150,00

UDP- ultrasonograficzne badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych

150,00

TCD- transkranialne badanie dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych

150,00

UDP+TCD

250,00

Echo serca

150,00

Badania UDP i TCD wykonywane są w ramach poradni neurologicznej.

Do wykonania badania ultrasonograficznego nie jest konieczne skierowanie.