Cennik – tomograf komputerowy

TOMOGRAF KOMPUTEROWY
CENNIK

Rodzaj badania

Cena (PLN)

TK głowy

280,00

TK przysadki mózgowej

280,00

TK oczodołów

280,00

TK twarzoczaszki

280,00

TK piramid kości skroniowych

280,00

TK zatok obocznych nosa

280,00

TK nosogardzieli

280,00

TK szyi

300,00

TK kończyny górnej lub dolnej

300,00

TK klatki piersiowej i śródpiersia

300,00

TK klatki piersiowej niskodawkowe [HRTC płuc]

300,00

TK kręgosłupa jeden odcinek L/S lub Th lub C

300,00

TK jamy brzusznej

300,00

TK miednicy

300,00

TK badanie dwóch sąsiednich okolic anatomicznych

500,00

TK serca (calcium scoring)

400,00

Badania naczyniowe (angio  TK) – badanie z kontrastem
TK angiografia tętnic mózgowych

550,00

TK angiografia aorty (aorta i tętnice biodrowe)

550,00

TK angiografia tętnic kończyn dolnych (aorta brzuszna, tętnice biodrowe, tętnice kończyn dolnych)

700,00

TK angiografia tętnic szyjnych (łuk aorty, tętnice szyjne, koło Willisa)

550,00

TK angiografia mózgu

550,00

TK angiografia tętnic nerkowych

550,00

TK angiografia tętnic trzewnych

550,00

TK angiografia tętnic płucnych

550,00

TK angiografia tętnic szyjnych i tętnic mózgowych

700,00

TK serca  (angio TK naczyń wieńcowych, ocena funkcji lewej komory oraz calcium scoring)

900,00

Do wykonania badania tomografii komputerowej konieczne jest skierowanie. Koszt kontrastu do badania wynosi  100,00 PLN. O konieczności podania kontrastu do badania decyduje lekarz radiolog.