Badania przepływów krwi

BADANIA PRZEPŁYWÓW KRWI METODĄ DOPPLERA

Ultrasonografia dopplerowska (badanie przepływów krwi), jest przeprowadzana w diagnostyce chorób układu krążenia. Badanie pozwala na ocenę przepływu krwi w tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą falę ultradźwiękową, lekarz określa kierunek i prędkość przepływu krwi.

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

W poradni wykonywane są wysokospecjalistyczne:

  • badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych
  • transkranialne badania dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych

KORZYŚCI

Dzięki badaniu USG wykorzystującemu efekt Dopplera możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca lub zatorowości płucnej. Badanie ma na celu wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg.